تقویم آموزشی مجازی

نام دوره / عنوان گواهينامه استاد/استادان دوره مدت دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
بازرسی لوله کشی فرایندی  بر اساس استانداردASME  B31.3 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه chart       chart     chart      chart    
 بازرسی مخازن تحت فشار برپایه استاندارد ASME SEC.VIII مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه   chart       chart     chart       chart  
بازرسی مخازن ذخیره برپایه استاندارد API  650  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه      chart      chart       chart     chart 
بازرسی خطوط لوله برپایه استاندارد API 1104  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه     chart      chart      chart      chart  
هیدروتست لوله کشی‌ها، مخازن ذخیره، مخازن تحت فشار  و خطوط لوله  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 2 جلسه  chart       chart     chart     chart     chart 
راه‌های جلوگیری از پیچیدگی ناشی از جوشکاری  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه    chart       chart     chart      chart   
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد ASME Sec. IX مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه     chart     chart     chart     chart
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد AWS D1.1 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه   chart     chart     chart     chart  
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد ISO مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه     chart     chart     chart     chart
بازرسی مخازن تحت فشار حین بهره برداری بر پایه استانداردAPI 510 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه     chart     chart     chart     chart
 بازرسی سازه های فولادی برپایه استاندارد AWS D1.1  مهندس سیدمحمد نامی 6 جلسه     chart       chart      chart      chart
سیستم مدیریت HSE  مهندس منوچهر سلیمی  6 جلسه    chart     chart      chart      chart   
HSE پیشرفته   مهندس منوچهر سلیمی 6 جلسه      chart      chart     chart       chart
اصول طراحی Piping  مهندس اسعد غفوري 6 جلسه  chart      chart     chart       chart    
سوپروایزر اجرایی Piping   مهندس اسعد غفوري 6 جلسه      chart      chart     chart       chart
اصول نقشه خوانی Piping  مهندس اسعد غفوري  6 جلسه   chart      chart     chart       chart    
سوپروایزر نصب تجهیزات (Mechanical Field  Engineer)  مهندس اسعد غفوري  5 جلسه      chart      chart      chart      chart
 خوردگی قطعات جوشکاری شده دکتر ابراهیم حشمت دهکردی  5 جلسه   chart       chart      chart      chart  
 تلرانس‌ها و انطباقات مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه   chart       chart     chart       chart  
 کلید فولاد مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه chart      chart       chart     chart     
 مواد و فرآیندهای تولید مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه      chart     chart       chart      chart
 بازرسی جوش CWI سطح 1و 2 مهندس سیدمحمد نامی  7 جلسه   chart chart  chart   chart  chart chart  chart   chart chart  chart   chart  chart
 بازرسی ساخت دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای مهندس سیدمحمد نامی   7 جلسه      chart      chart     chart     chart  
 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2  مهندس علی جلایی 7 جلسه    chart      chart      chart      chart   
بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع  مهندس علی جلایی  7 جلسه  chart      chart      chart      chart    
 اصول اجرایی Piping مهندس مجید شاطری  7 جلسه   chart   
 
chart      chart      chart   
 بازرسی فنی جرثقیل‌ها و لیفتینگ ها مهندس  فیروز قناعی  10 جلسه    chart      chart     chart      chart   
 ASNT VT LEVEL I  &  II

مهندس سیدمحمد نامی 

مهندس مجید شاطری

10 جلسه   chart     chart       chart      chart    
ASNT PT LEVEL I  &  II 

مهندس محمدرضا اعرفی

6 جلسه   chart      chart      chart      chart   
 ASNT MT LEVEL I  &  II

مهندس محمدرضا اعرفی

6 جلسه       chart     chart      chart      chart 
 ASNT UT LEVEL I  &  II

مهندس مسعود شاهی

  chart      chart      chart      chart     
 ASNT RTI LEVEL I  &  II مهندس سیدجمال الدین صالح      chart       chart      chart     chart   

 

mf6K8l4 مرکز آموزش:

اصفهان-خيابان شمس‌آبادي، روبروي بيمارستان سينا، ساختمان امام رضا، کنار داروخانه دردکشان، طبقه پایین

- امکان برگزاری همه دوره های ارایه شده به درخواست سازمانها، کارخانه و کارگاهها در محل های مورد نظر در سراسر کشور فراهم می باشد.

mf6K8l4 گواهینامه آموزشی پس از کسب نمره قبولی در آزمون صادر خواهد شد و امکان آزمون مجدد فقط يک مرتبه وجود دارد.

mf6K8l4 روش ثبت‌نام:

متقاضیان تصویر کارت ملی، فیش واریزی وآدرس ایمیل خود را به شماره 09016441861 واتساپ و اصل عکس را به مرکز ارسال فرمائید.
چنانچه دانش‌پذیر پس از شروع دوره انصراف دهد، هزینه ثبت نام برگشت داده نخواهد شد.