آشنایی با دوره بازرسی دیگ های بخار و آب گرم از نوع فایرتیوب

» نام دوره : بازرسی دیگ های بخار و آب گرم از نوع فایرتیوب

» توضیحات :وظیفه این دوره آموزشی تربیت متخصص در زمینه دیگهای بخاری می باشد که حرارت تولید شده بعد از عبور از داخل لوله به آب منتقل می شود. از مزایای این دوره آشنایی با مبانی دیگهای بخار تا بررسی تخصصی دیگهای بخار فایرتیوب می باشد که شامل طراحی ، انتخاب مواد، نحوه بازرسی جوش و استاندارهای مربوطه می باشد.