آشنایی با دوره MT LEVEL I & II ASNT TC-1A

» نام دوره : MT  LEVEL I & II  ASNT TC-1A

» توضیحات : آزمایش با روش ذرات مغناطیسی که به خاطر کشف عیوب سطحی و نزدیک به سطح در صنعت جوشکاری و قطعات ریخته گری کاربرد فراوانی دارد. در این دوره با انجام صحیح این آزمایش زیر نظر مدرس بین المللی تستهای غیر مخرب آشنا می شوید.