آشنایی با دوره بازرسی لوله کشی فرایندی

» نام دوره : بازرسی لوله کشی فرایندی بر پایه استاندارد  ASME  B31.3

» توضیحات : دانش پژوهان این دوره آموزشی به طور کامل نحوه انجام بازرسی جوش لوله در مقاطع مختلف را فرامی گیرند و توانایی انجام کار در کارخانجات چه در حین ساخت لوله و چه در زمان نصب را دارند. سرفصل این دوره بر اساس استاندارد انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) تدوین شده است. دانشپذیران در این دوره همچنین با آزمایشات غیر مخرب جوش نیز آشنا می شوند.