آشنایی با دوره اصول اجرایی PIPING

» نام دوره : اصول اجرایی  PIPING

» توضیحات :دانشپذیران در این دوره آموزش ضمن آشنا شدن با مبانی و اصول اولیه پایپینگ با استاندارد های مورد نیاز نیز آشنا میشوند ، لوله و تيوب (مشخصات ابعادی، SCH و...)، فرايندهای ساخت لوله و اتصالات، ضريب کيفيت اتصال جوش (بازدهی اتصال) و مطالب دیگری که در این دوره آموزش داده می شود توانی فرد را برای نظارت بر اجرای یک پروژه بالا می برد.