آشنایی با دوره سوپروایزر نصب تجهیزات

» نام دوره : سوپروایزر نصب تجهیزات

» توضیحات : این دوره از دوره های تکمیلی پایپینگ می باشد. از جمله مطالبی که در این دوره آموزش داده می شود: معرفی انواع لوله و اتصالات،انواع روش های اتصال ،انواع فلنج،انواع خوردگی،انواع ساپورت،انعطاف پذیری سیستم نکات ریز طراحی لوله کشی و لوله کشی اطراف تجهیزات خاص، تلرانس های ساخت و نصب و طراحی ابعاد و اندازه های لوله و اتصالات استاندارد،جداول راهنما برای PWHTودرصدRT ، نکاتی در مورد چند سیستم لوله کشی و ، تست جوشکاران، عیوب جوشکاری