آشنایی با دوره بازرسی خوردگی در صنایع

» نام دوره : بازرسی خوردگی در صنایع

» توضیحات : بالابردن تجربه اجرایی و نظارتی دانشپذیران در حوزه بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع از اهداف این دوره می باشد. مطالبی که در این دوره آموزش داده خواهد شد: روش هاي بيان سرعت خوردگي، انواع تيغه‌هاي سنجش ميزان خوردگي، روش‌هاي جلوگيري از خوردگي، مشكلات آب‌هاي صنعتي و راه حل آن‌ها، كنترل خوردگي در لوله‌هاي زير زميني، انواع خوردگي و روش‌هاي پيشگيري از آن، خوردگي جريان‌هاي سرگردان ( Stray-Current Corrosion )، كنترل خوردگي درسيستم‌هاي توليد بخار، خوردگي سطوح داخلي لوله‌هاي زيرزميني Internal corrosion، كنترل خوردگي و رسوب‌دهي در آب‌هاي خنك كننده‌، می باشد