یکشنبه, 28 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

دوره های آموزشی

  • بازرسی فنی - طراحی
کد عنوان دوره روز زمان پیش نیاز
301 مبانی طراحی سیستم های حفاظت کاتدی 10 80  ---
302 مبانی طراحی لوله کشی 3 24  آشنایی با اصول اجرایی پایپینگ
303 طراحی لوله کشی فرايندی-نرم افزار CESAR 3 24 آشنایی با مبانی طراحی لوله کشی فرایندی یا اصول اجرایی پایپینگ
304 اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی 4 32 دوره های دانشگاهی
305 طراحی مبدل‌های حرارتی براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر) 5 40  آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 یا سابقه کار وابسته
306 طراحی جوش 6 48 دوره های دانشگاهی
307 طراحی وتحليل مخازن تحت فشار با نرم‌افزار PVELITE   براساس استاندارد ASME Sec VIII
5 40 آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار
308 طراحی مخازن تحت فشار براساس استانداردهای بین المللی و مراجع معتبر) 5 40 آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار
309 طراحی مخازن ذخیره با نرم افزار TANK 3 24 آشنایی با سرفصل های بازرسی جوش1 و مخزن تحت فشار
310

طراحی و ساخت مخازن تحت فشار همراه با آموزش نرم افزارPVELITE (Pressure Vessels)

6 48 آشنایی با مبانی بازرسی مخازن تحت فشار
311

طراحی لوله کشی فرايندی (نرم افزار PDMS)

3 24 آشنایی با مبانی طراحی لوله کشی فرایندی یا اصول اجرایی پایپینگ
312 طراحی و ساخت مبدل های گرمایی همراه با آموزش نرم افزارهای B-JACK, HTRI (Heat Exchangers) 6 48 آشنایی با سر فصل های بازرسی جوش1 یا سابقه کاروابسته
313 اصول نگهداری دیگهای بخار 4 32 آشنایی با مبانی بازرسی مخازن تحت فشار

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات