پنج شنبه, 25 مرداد 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

معرفی اساتید

 

 رديف  نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلي  رشته
مهندس عبدالوهاب ادب آوازه فوق ليسانس  مهندسي مکانيک
مهندس جمال الدين  صالح ليسانس  فيزيک بهداشت
مهندس محمدرضا  يزدان پناه ليسانس  مهندسي مکانيک
مهندس رحيم  زماني فوق ليسانس  مهندسي مواد- خوردگي و حفاظت از مواد
5 مهندس اسعد غفوري فوق ليسانس  مهندسي مکانيک
6 مهندس اميرحسين خطيب زاده ليسانس مهندسي متالورژي 
7 دکتر ابراهيم حشمت دهکردي  دکتري  مهندسي متالورژي
8 مهندس مجيد شاطري ليسانس   مهندسي متالورژي
9 مهندس حسين اصغريان ليسانس   مهندسي مکانيک
10 مهندس محمدرضا اعرفي فوق ليسانس  مهندسي متالورژي
11 مهندس آرش رفيعي ساماني فوق ليسانس   مهندسي متالورژي
12 مهندس منوچهر سليمي ليسانس   بهداشت حرفه اي
13 مهندس احمدرضا کریمیان لیسانس مهندسی متالورژی
14 مهندس سید محمد نامی لیسانس مهندسی مکانیک

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات