پنج شنبه, 25 مرداد 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

پرسنلی که تاکنون همکاری داشته اند

 

الف ب پ ت ث
 ادب آوازه     عبدالوهاب 100 مداحی      بمانعلی 102
 آباد      عبدالکریم  104  پاکزاد     امید  127
 آقا نیا       علی محمد  107  بهاور      حمید رضا  128
 ادب آوازه       علی  110  با با پور       شهاب  131
 آبتین       ابراهیم  123  بیضاوی پور     حبیب  137
 اسدی باغ بهادرانی      حجت اله  126  بدیعی      علی رضا  139
 امین الرعایا        سید رضا  130  باقری      محمد حسین  149
 اسعدی      عباس  138  پور زرگر      محمد مهدی  153
اصفهانی      سید تقی 147  باقری      علی  157
اصغریان      رضا 165 تفریشی نژاد      میر محمود    173
ابراهیمی      احمد رضا 166 باقریان      سعید    186
احمدی       عبدالقیوم 170 تیمی        رضا 191
امید سالاری      ذبیح اله 172 توحیدی مقدم        اکبر 194
امانی تهرانی      بهزاد 199 پور علی       محمد    214
ابراهیم شاه       محسن 208 پوریا      مهران    216
ایمانیان نجف آبادی      رضا 213 فرید       پرویز  241
اشرفی      عباسعلی 220 پهلوان صباغ       یداله 249
ادب آوازه       مریم 222 برجیان      صفا 257
ادب آوازه     آزیتا 223 ترک کشکولی       غلامرضا  261
ادب آوازه      نازیلا 224 توکلی دستجردی       حمید 265
ادب آوازه      کتایون 225 بهبودی      حسن 266
ابراهیمی      محمد رضا 244 تفکری       منصور 271
امینی            نبی اله 255 توکلی      مجتبی   277
آذر      سعید 278 پیمان نیا      عبدالرسول 283
ارجمندی       مصطفی 284 بلوجستانی      سهیل 285
اسدی رستمی       سعید 301 بغلانی نژاد     جمال    286
اسکندر زاده      شهرام 303 بهرام نژاد      محمد 288
اشرفی بیرگانی     ابراهیم 307 بهارلوئی      بیژن 295
آریائی نسب      محسن 319 ثبوتی       داوود 302
اونیکزی     محمد رضا 322 پرویزی      بهرام    341
انتظاری      محمد تقی  328 بابا صفری     احمد 346
آرنگ داد       آرش 332 پیراسته      ناصر 352
امیر خانی       محمد رضا 337 برومند     کیامرث 354
امیر زاده اصل      علی 350 تازیکه       حمید 379
ابراهیمی      رضا 358 پیروز مند       شهرام 388
احمدی     جمشید 371 پور زرگر       کاظم 390
اسلامی     ابوالفضل  376 پور محمد      عبدالکریم 410
ایرانی     رضا 385 بواناتی      ایمان 416
انصاری     فرخ 394 پر کار     حسین 421
آقائی  یقینی      رحیم  395  پور فلاح      سهیل  436
اله مرادی       سعید 405  باقری      نیما  454
ادب آوازه      محمد 406  بیدی      جعفر 459
اوصیا         ژوبین 413 پهلوان      لیلا  467
اسماعیلی      مجید 429  بهادران     شهرام 471
افضلی نسب      محسن 434 ترکاشوند    مسعود   486
افرازه      علی 435 برغمدی   علی   492
اشرفی     هومان 448  پور مدیر  رضا 507
اصغریان      حسین 451 تیمی فرنوش  535
امامی       یوسف 458  نیما توکل  544
اسماعیلی         نجمه 463 سعید بانشی  577
افضلی       محمد جواد 466 علی بزازپور  582
ایلبکی زاده      حسین 472 علیرضا بهرامی   593
آذری پور اصفهانی     امین 478 مهدی بهار لویی   597
اخوان طباخ       احسان 479  ناصر بخشی  603
ابراهیمی      سید مهدی 480 احمد ترابی   619
آدینه       داریوش 483  حامد پاسالاری بهجانی  620
ادب آوازه   رزیتا 487    
امینی    وحید  489    
آقا قدیر      محمد حسین 498    
اشرف زاده     مینا 500    
ادب آوازه   آرش 504    
امیری   بهزاد 508    
ابراهیمی لسکو کلایه     محمد 509    
امینی مهران 525    
آقائی پور سلمان 529    
الله داد لالونی میعاد 531    
مهرداد اسکندر زاده 547    
حمید انتشاری 557    
بهروز امیر عبدالهیان 565    
بهرام احمدی 579    
محمد سید ابراهیم پور 592    
فرهاد آقابیکی آلوقره 613    
سید محسن ابراهیمی 631    
ج چ ح خ د ذ ر ز ژ
حمیدی فر      قدرت اله  105 زاده  شهنی      لهراس  118
حردانی      محمد علی 115  درشولی      عبدالحسین  121
جهانی     سردار 117  رئیسی       شهرام  133
حسام الذکر ین      سید مجتبی 120  رستم پور      سعید  136
خسروی       یوسف 151  رضا زاده تهرانی      بهرام 163
چیت ساز       فرزاد 155 رجبی       حجت اله    164
جوکار     محمد 159 دارابی      علی رضا    176
حشمتی      جعفر  162 رضائی زاده      علیر ضا    179
حسین پور      حبیب اله 174 رفیعی      محمود 180
حق جو      پیمان 178 رحمانفرد       رهام 185
حضرتی فر      حمید 192 زندی      محمد رضا 190
حبیب نژاد      محمود 197 دشتی      بهرام 210
حسینیان      مسعود 209 درویشی       عباسعلی   229
حسن زاده کاشانی        حسن 218 رحمانی      اسداله 230
حاجتی      حجت 226  رضائی        عطا اله 231
چتر دوز      علی 240 رضائی       محمد قربان 234
حسامی      محمد رضا 260 دهقان      محمد رضا 237
جمشیدی فر     علی فت 268 زین العابدین      مهدی 242
خورسندی       افشین   275 زیرک پور      شهرام 248
جباری طالقانی     بیژن    293 ریاحی       فرزاد 250
چهارده چریک      حشمت اله    299 ربانی پور      پرویز 258
حسین نژاد      واحد    309 زمانیان      حسین 272
جوانمردی      مهدی   323 رفیعی      کیان 290
 خاتم سازان     حمید رضا 324 رحیمی       محمد 292
خان میرزائی      امین   329 رزمجو      محمد 299.1
حاتمی سولگانی       محمد  334 زرین پور         مهران 306
حافظی       حسن    357 رمضانی  خورشیدی       حسین 314
خرمائی     افشین 378 ربیعی      هژبر 339
خادم  دلیر      حمید رضا 389 رضا خواه      محسن 345
حسین زاده      حسین 396 رضائی     منصور 349
چا جی       محمد حسین 400 رضوی       شهرام 359
خدابخشی     محمد تقی 401 زاده  احمد       علی 365
خیاطی     حسین 411 رضائی       اسداله 368
جهانپور     کامران  425 رنجبران     محمد علی 369
چراغی       معصومه    438 رحمانی         اسد اله 384
حاتمی منفرد        علی رضا   441 رشیدی      بهرام 387
خیام      افشین   443 دهقانی سامانی       سعید 408
خدا بخشی     مرتضی  446 زندی محب     محمد 409
حق  ورد         منصور  475 زنگنه         ارسلان 420
 چراغی   حسن 494 ریاحی       مهدی 431
 خانبانی   حسین  496 رزمجوئی      جلیل

432

 خادمی سعید 502 رضا  طبع      رسول

449

چراغی   علی   521 فیروزه       رابـه

452

 خرم دشتی  محمد یاسر  524 زمانی  رحیم

457

نوید خسروی   559 دزفولیان       بهنام

460

میثم جوادی  560 رفیعی سامانی   آرش

464

رضا چلبی   568 دعائی       علیرضا

485

مهدی حاجی زاده   575 دهقان    حسین

495

حسین جهانبخشی   581 روشن ضمیر   محسن

515

سید محمد خواهش نیک  584 زمانی اشمانکمانچایی حسین

532

سید علی رضا حسنی فر  590 مسعود رنجبری کی

546

 کامران جعفری گلدیانی 594 همایون رستمی

549

 علی جوابی  595 مجتبی داورپناه

551

 مهدی خاشعی 610  ذاکری

555

اسماعیل جنگلی  615 فرهاد دهقان

556

عرفان حق باعلی  634 سید میلاد زنجیرچی

562

رضا حسنی  637 رضا ربیعی

571

    رسول رضا طبع عربانی

572

    بهروز رضائی گاومره

589

س ش ص ض ط ظ
سلیمی زاده       ناصر  101 صالح      سید جمال الدین  168
سامعی        مصطفی 113  صادقی هفشجانی       علی  188
شکاری       رضا 123.1  طالب پور     علی  256
سپه پناه     فریدون 124  طهماسبی کیهانی      مهرداد  282
شفیعی           حمید رضا 125  ظهرابی             ا مید  287
شعبانی       اصغر 129  طوطی      فرهاد  298
سلیمی زاده      آرش 144  صفاران       هوشنگ  327
شریفی       عبدالرحیم 160  صدقی      فرید  330
سلطانی       ابراهیم 177  صفر خانی       محمد  342
سیاهپور      علیرضا 182  طوطی      محسن  363
سخا      عباس 189  صالح         عبدالحمید  374
شاطری      مجید 196  طاهر خانی      سعید  381
سعیدی      حسن 207  صادقی         حبیب  473
شیر علی نژاد           حمید 232  صفری سودابه  533
شریفی      مختار 247  صمدی میلاد  541
سهرابی    داریوش 252  احسان ظهرابی  588
سلیمانی بابادی     شاهپور 267  رضا صادقی  608
ساعدی      فرامرز 274    
شاه نظر          مسعود 279    
شجاعی برجوئی         عوض 280    
شاه نظر          حمید رضا 317    
شاه میرانی      عبدالرضا 320    
سلیمی زاد        عادل 326    
شجاعی       شجاع الدین 364    
شوشتریان      محمد جواد 370    
شیوا سخن      وحید 382    
سیاهپوش      روح اله 392    
سهیلی نژاد     حمید رضا  393    
سلمانی لطف آبادی      فخرالدن 412    
شادپور      احمد 415    
شیخی        غلامرضا 417    
شیاسی ارانی        عبدالرضا 430    
سلحشوری      قدرت اله 433    
سلطانی فرد     حسین 437    
سعادتمند     سهیل 440    
شعبانی       فرشید 445    
شکرانی      علی 453    
سادات  هندی   محمد رضا 490    
سکوت   امیر حسین 493    
سلیمانی  حمید 513    
شریف پور حسن 540    
آرش ساسانی 561    
مسعود سیف 566    
مهدی سلطانی نگار 585    
مهدی شیبانی 621    
ناصر سعادت 640    
ع غ ف ق
علی کیائی      سیامک  106 فرهادی            رامسین  112
عبدلی      شهریار 150 فرهادی          رادنی 135
  عامری      عبدالجبار 167 ابوالقاسم      فرامرز 143
عزیزی       حمید   201 فرشاد        رضا 156
عبدی      عبدالرضا 206 قنبری        فرزاد  171
علی محمدی     بهرام   235  قزلباش      محمد رضا 181
غیوری         غلامعلی 262 قاسمی نیا      ناصر 211
عرب      ابراهیم    294 قاسمی پیر بلوطی      محمد رضا 228
عیدی زاده      علیرضا    343 قنبری  عدیوی           سلمان 230.1
غلامپور           منصور    344 فدای       یاسر 243
علی اکبری       قدرت اله   355 قایق ور        آرش 245
علابیگی       جلال    377 قاسمی       مازیار 251
عقیلی      سهیل    391 قاسمی      پرویز 263
عطار زاده        مهدی   422 قاضی زاده     رستم 270
عوض پور          محمد هادی    424 قلی پور      حسن 273
علیپور         حمزه    426 قائمی      مجید 296
علی مروت      عباس    427 فلاح پور        فرامرز 304
 عطار زاده      علی  428 قسامی لبنانی       سعید 321
 علیزاده      علی  468 فرخزاد         بهرام 325
عبدیزدان        حمید رضا  470 فدوی حسینی پوده       بابک 333
 عبد یزدان       محمد 476 فرخزاد           بهمن 356
 عابدین زاده      محمد  477 فهیمی           محمد 360
 عسگری مارنانی  آرزو  511 قاسمی      رسول 362
عظیم زاده   فرشاد    519 فخری             غلامرضا 366
عبدی بگلو     علی اکبر   523 قاسمی ارزنانی       کوروش 375
 عظامی مجتبی 534 قاسمی        صدراله 398
 علینقیان پور فهیمه  536 فاطمی        هدایت اله 399
  علیان سپهر 537 فروزانفر       غلامرضا 402
مرتضی علیپور   605 قنادی       رزا 442
محمد عاطفی نژاد  606 فرزانه  علی 456
کیهان عطاران  609 قادری گوهر       کامران 482
 ابراهیم علیمحمدی 611 قاسمی         حسین 484
 شاهو غفاری  632 فخره    حسین 501
    فرخ نژاد   ابراهیم 514
    فرشاد   رحمان 518
    قوام زاده قوام   بابک 520
    فیض اله شوشتری  احسان 526
    فتاپور لاله 528
    جعفر فرشینه عدل 569
    پویا فقیه 570
    سهیل قدمی 587
    حسین قاسمی 599
    علیرضا فلاحی 601
    مصیب قربان نژاد 614
    حمیدرضا فرزانه 618
    حسین قاسمی 638
ک گ  ل م  
 کاملان        محمد  119 مرتضائی     محمد زمان    103
کریمی         محمود    140 موحدی    بهرام 111
کاظمی         رضا    145 مظاهری    مظاهر 114
 کاغذ گران         حمید  154 لطفی           احمد رضا   132
کریمیان         احمد رضا    195 معتمدی         فرشاد 141
گلابی  قره قشلاقی        حمید   200 منجزی      علی 146
کیوانی         غلامعلی 202 مستوفی     اردشیر 175
کاظمی  کنار سری          یحیی 204 منیری      حسن 183
کوکبی      حسین   264 مختاری      هوشمند 184
کاظمی     آیت اله    276 میرزائی     احمد 187
کوچکزاد      مهدی    300 مداحی     شکراله 190.1
کریمی مارنانی      اکبر   308 محمدی جانبازلو     محمد حسن 198
کارگر محمد    مهدی    313 منافی      احمد 203
کاظمی     کیاوش    331 میر زمانی      احمد  212
کارگر بلداجی      اکبر    353 مختاری      سعید 221
کلانتری                علی اکبر    414 مباشری      رجبعلی 227
کشاورز         محسن    418 محسنی          ابراهیم 238
 کیانی مقدم       احمد  419 مومنی شهرکی      جهانگیر 254
کیانی نژاد     کرامت اله   444 موسوی پور      داریوش 269
کریمی      محمد   447 معتمدی محمد آبادی     محمد رضا 305
کیانی     مسعود   469 منتظر القائم       محمد رضا 310
 کریمی   الهه  497 محمد زاده      محمد رضا 316
 گلشاهی  مجتبی  512 مثقالی      اصغر 318
 کاشی منش  علیرضا  527 مرادی     کیوان 335
حامد کریمی گودرزی  543 مرادی       مسعود 336
حامد کلیایی  545 مرادی       ناصر 347
 محسن کشنکار  574 مرادی      عمر 361
 مهردادگلی  586 معصومی      میر محمد 367
 محسن کرد 602  میر احمدی هزاوه    محسن 372
امین کیانوش  617 متین فر     مهدی 383
    محمدی          مجتبی  403
    محمدی      مهدی 404
    محمدی      محمد 407
    مرادی فرد      حمید 423
    موسوی هاشمی     سیدالدین 439
    مدح خوان اصفهانی    معین 450
    منصوری       رضا 481
    محبی   مجتبی 488
    ملک پوریان  محسن 503
    مظاهری  حمید 505
    میر رمضانی مهنوش سادات 516
    محمدی  ستار 517
    معتمدی   محسن 522
    محمدی     فرشاد 530
     مرتضوی امیری سید جابر 539
    کاوس مرادی دهدزی 542
    سید ساسان میر سالاری 548
    سید فرامرز مقفی 550
    مصطفی محمد مرادپور 553
    یونس لطیف پور 554
    راضیه مرادی 558
    فرزاد محمدی خرمتا 563
    مریم مهرآنیان 564
    یاسر محتشم 567
    جبار محمدی 583
    یوسف سید محمدی امام 598
    مریم ملک احمدی 600
    هادی معصومی 604
    حسین میرزاخانی 639
ن و ه ی
 نادر اصلی     مازیار 108  هیبتی       مهرداد    116
نوروزی      اسماعیل 109 وطن پور        حسن     158
نشاط پور     اصغر 134 یوسفیان       خسرو  169
نویدی سید    محسن 142 یزدانی      علی     193
نظری     رضا 148 همتی     علی   217
نعمانی     مهرداد 152 هوشنگی      حسین   380
نجفی      خدایار 161  هادی زاده     مهرداد 386
ناجی  آذر لی      علی 205  هندیانی      هادی  397
نور محمدی          مجید  215  یزدانی   ابراهیم  506
نصیری     دوست علی 219 یزدانی  پرویز   510
نصر اصفهانی     مهناز 233 محمد یزدانی  573
نظری      حمید رضا 236 مسعود یزدانی  612
نوری قلعه سیدی      محمد 239 جابر وزیری فرد  616
وکیلی      ابراهیم 246 سینا یزدانی  622 
نداف  فرسوده       سعید 253    
نصوحی        مصطفی 259    
نیرو فر      علی 281    
نخعی      مهدی  289    
نصیری     عوض 297    
نیکمرام      علی اصغر 311    
نجفی افشرد     احمد 312    
ناصری پدبنی      حسینعلی 338    
ناصری      مسعود 373    
نجفی       امیر هوشنگ 462    
نویدی      سید نیما 465    
نویدی     بهرامی 474    
نادر تهرانی   علی  رضا 491    
ناظمی   نادر 499    
 ناظری عباس آبادی جمال 538    
محمد علی ورامینی 552    
رز نصراله پور مقدم 576    
مهدی نظریان سیاه پوش 580    
رضا نادعلی 591    
امید نوبری 596    
سید محمد نامی 607    
حسین نوروزی 630    
ناصر نادری 633    
احمدرضا وکیلی 641    

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات