پنج شنبه, 25 مرداد 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

مجموعه مدیریت

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

رییس هیات مدیره و مدیرعامل

دانلود رزومه pdf

دانلود رزومه word

   

مهندس بمانعلی مداحی

عضو اصلی هیات مدیره

 دانلود رزومه pdf

دانلود رزومه word

   

مهندس عادل سليمي زاده 

نایب رییس هیات مدیره

دانلود رزومه pdf

دانلود رزومه word

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات