پنج شنبه, 04 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

جزوات

ردیف

عنوان

کد

نویسنده / مولف

1

بازرسی رنگ و سند بلاست

NY-101

مهندس قاسمی

2

بازرسی رنگ و سند بلاست

NY-101

مهندس سعیدی

3

بازرسی رنگ و سند بلاست

NY-101

مهندس زمانی

4

بازرسی مخازن تحت فشار

NY-102

مهندس ادب آوازه

5

جوشکاری آرماتورهای فولادی

NY-103

مهندس ادب آوازه

6

Welding technology

NY-104

----

7

ترجمه فارسی PT Level I & II

NY-105

----

8

متالورژی جوشکاری

NY-105

مهندس ادب آوازه

9

تکنولوژی جوشکاری

NY-107

مهندس ادب آوازه

10

بررسی غیر مخرب (آزمایشهای غیر مخرب)

NY-108

مهندس ادب آوازه

11

روشهای استاندارد پوششهای صنعتی

NY-109

مهندس زمانی

12

شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری

NY-110

مهندس ادب آوازه

13

بازرسی جوش لوله

NY-111

مهندس ادب آوازه

14

کنترل کیفیت پروژه های صنعتی

NY-112

مهندس ادب آوازه

15

WPS & PQR

NY-113

مهندس ادب آوازه

16

پرتونگاری صنعتی

NY-114

مهندس صالح

17

بازرسی خطوط لوله

NY-115

مهندس ادب آوازه

18

Process Piping

Ny-116

----

19

جوشکاری قوسی با محافظت گاز GTAW

NY-117

مهندس ادب آوازه

20

بازرسی جوش 1

NY-118

مهندس ادب آوازه

21

ملاحظات جوشکاری تعمیری

NY-119

مهندس ادب آوازه

22

جوشکاری اکسی استیلن

NY-120

مهندس ادب آوازه

23

بازرسی جوش 2

NY-121

مهندس ادب آوازه

24

آشنایی با کنترل مدارک و اسناد فنی پروه ها

NY-122

مهندس نعمانی

25

فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

NY-123

مهندس ادب آوازه

26

نکات کاربردی جوشکاری فولاد معمولی

NY-124

مهندس ادب آوازه

27

بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی

NY-125

مهندس زمانی

28

شناسایی و انتخاب الکترودها

NY-126

مهندس ادب آوازه

29

طراحی جوش

NY-127

مهندس ادب آوازه

30

جوشکاری سرباره الکتریکی

NY-128

مهندس ادب آوازه

31

فرآیندهای ساخت و ناپیوستگی ها

NY-129

مهندس ادب آوازه

32

جوشکاری پلاسما

NY-130

مهندس ادب آوازه

33

بازرسی جوش مخازن ذخیره

NY-131

مهندس ادب آوازه

34

جوشکاری قوسی الکتریکی با الکترود روپوشدار

NY-132

مهندس ادب آوازه

35

جوشکاری قوسی زیرپودری

NY-133

مهندس ادب آوازه

36

ایمنی در جوشکاری

NY-134

مهندس ادب آوازه

37

فشرده جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

NY-135

مهندس ادب آوازه

38

Welding Inspection Tec

NY-136

مهندس ادب آوازه

39

عیوب رنگ

NY-137

----

40

ترجمه فارسی MT Level I & II

NY-138

----

41

طراحی لوله کشی فرآیندی

NY-139

مهندس برجیان

42

نقشه کشی و نقشه خوانی Process Piping

NY-140

مهندس برجیان

43

راه های جلوگیری تغییر شکل ناشی از جوشکاری

NY-141

مهندس ادب آوازه

44

جوشکاری چدن

NY-142

مهندس ادب آوازه

45

جوشکاری مقاومتی برای لوله سازی

NY-143

مهندس ادب آوازه

46

جوشکاری مقاومتی

NY-144

مهندس ادب آوازه

47

برشکاری بوسیله گاز و برق

NY-145

مهندس ادب آوازه

48

برسی روشهای کاهش خسارت ناشی از خوردگی

Ny-146

مهندس زمانی

49

عملیات اجرایی سایت نفت وگاز

NY-147

مهندس غفوری

50

جوشکاری پیشرفته

NY-148

مهندس ادب آوازه

51

جلوگیری از خوردگی و رسوب در دیگهای بخار

NY-149

مهندس زمانی

52

عملیات حرارتی جوش

NY-150

مهندس ادب آوازه

53

طراحی سیستم های حفاظت کاتدی

NY-151

مهندس زمانی

54

مبانی طراحی سیستم های حفاظت کاتدی

NY-152

مهندس زمانی

55

     عیوب جوش ومعیار پذیرش آن براساس استاندردهای مختلف

NY-153

مهندس ادب آوازه

56

بازرسی جوش در حال ساخت

NY-154

مهندس ادب آوازه

57

جوش پذیری فولادها

NY-155

مهندس ادب آوازه

58

سوپر وایزر اجرائی PIPING

NY-156

مهندس غفوری

59

سوپر وایزر نصب تجهیزات

NY-157

مهندس غفوری

60

تجزیه و تحلیل علل نشتی لوله های زیرزمینی در صنایع

NY-158

مهندس زمانی

61

آشنائی با استاندارد ASTM

NY-159

مهندس ایمانیان

62

بازرسی رنگ و پوشش 1

NY-160

مهندس زمانی

63

تگنولوژی جوشکاری در فولادها

NY-161

مهندس ادب آوازه

64

خوردگي ورسوب گذاري در سيستم هاي برج هاي
خنك كننده و روش هاي جلوگيري از آن

NY-162

مهندس زمانی

65

هیدرولیک کاربردی

NY-163

مهندس بهزادی

66

جوشكاري قوسي فلزی گازی GMAW

NY-164

مهندس ادب آوازه

67

جوشکاری قوسی توپودری (FCAW)

NY-165

مهندس ادب آوازه

68

کلید فولاد

NY-166

دکتر احمد ساعتچی

مهندس خطیب زاده

69

تضمین کیفیت و تحویل و تحول پروژه ها

NY-167

مهندس عباس اسعدی

70

طراحی مخازن تحت فشار

NY-168

مهندس بهرام کرامت

 

طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار

NY-168-1

مهندس عباس وثوق

71

وضعیت تدوین استانداردهای ملی جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

NY-169

مهندس ادب آوازه

72

آشنایی با تدوین استاندارد

NY-170

مهندس  پوری رحیم

73

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن

NY-171

دکتر مرتضی شمعانیان

74

شیرآلات صنعتی

NY-172

مهندس برجیان

75

اصول ساخت مخازن جداره نازک(فشار داخلی)

NY-173

مهندس ادب آوازه

76

کاربری فولادها

NY-174

مهندس ادب آوازه

77

بازرسی خوردگی در صنایع

NY-175

مهندس رحیم زمانی

78

بازرسی رنگ و پوشش 2

NY-176

مهندس رحیم زمانی

79

روش های ارزیابی ریسک

NY-177

مهندس لاله فتی پور

80

ممیزی داخلی و سیستم مدیریت بهداشت وایمنی کارومحیط زیست

NY-178

مهندس لاله فتی پور

81

الزامات سیستم مدیریت HSE

NY-179

مهندس لاله فتی پور

82

اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی)

NY-180

مهندس ادب آوازه

83

معیارهای عمومی برای سازمانهای ....

NY-181

مهندس قنواتی

84

کارگاه آموزشی بازرسی جوش در ساختمان

NY-182

مهندس ادب آوازه

85

تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری

NY-183

مهندس رضا ایمانیان

86

عيوب جوش و معيارهاي پذيرش چوش اسكلت فلزي ساختمان  براساس AWS  D1.1

NY-184

مهندس ادب آوازه

87

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت براساس الزامات ISO  9001 :2008

NY-185

مهندس ابراهیمی

88

مبانی ، عناصر و تشریح الزامات استاندارد  ISO/IEC  17020

NY-186

مهندس پوری رحیم

89

مشخصات فنی ساخت اسکلت های فلزی

NY-187

مهندس ادب آوازه

90

معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده 17020

NY-188

مهندس پوری رحیم

91

مدیریت پروژه براساس استاندارد BM BOK

NY-189

مهندس کاظمی کنارسری

92

شکستگی و تنش در مقاطع جوشکاری

NY-190

مهندس ادب آوازه

93

ایمنی در جوشکاری و برشکاری

NY-191

مهندس رضوی

94

اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی

NY-192

مهندس ادب آوازه

95

آشنائی با آزمایشهای غیرمخرب

NY-193

مهندس صالح

96

ممیزی 17020

NY-194

مهندس قنواتی و مداح

97

پیچیدگی و تنش های پسماند

NY-195

مهندس ادب آوازه

98

جوشکاری تعمیری

NY -196

مهندس ادب آوازه

99

بازرسی و کنترل کیفیت جوش

NY-197

مهندس ادب آوازه

100

نظام آراستی 5S

NY-198

مهندس خالقی

101

آشنائی با بازرسی فراصوتی

NY-199

مهندس ادب آوازه

102

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)

NY-200

مهندس هاشمی

مهندس نظرنژاد

103

جوشکاری نقطه ای مقاومتی

NY - 201

مهندس ادب آوازه

104

جوشكاري تعميری و بازسازی قطعات معیوب یا شکسته

NY - 202

مهندس ادب آوازه

105

دستورالعملهای جوشکاری و کنترل کیفیت

NY - 203

مهندس ادب آوازه

106

بازرسي ساخت تجهيزات صنعتی

NY - 204

مهندس ادب آوازه

107

جوشکاری فولاد و چدن

NY - 205

مهندس ادب آوازه

108

اهميت جوشكاري در سازه هاي فلزي و رفتار سازه در زلزله

NY - 206

مهندس ادب آوازه

109

جوشکاری تعمیری بازرسی مخازن تحت فشار

NY - 207

مهندس ادب آوازه

110

آیین نامه جوشکاری آرماتورهای فولادی

NY-208

مهندس ادب آوازه

111

آخرين دستاوردهاي جوش وآزمايشهاي غيرمخرب  درصنعت وساختمان

NY-209

مهندس ادب آوازه

112

بازرسی سازه های فولادی

NY-210

مهندس ادب آوازه

113

آشنائی با پمپ و کمپرسور

NY-211

مهندس نادری طهرانی

114

آشنایی با  Excel2003

NY-212

مهندس نازیلا ادب آوازه

115

اصول اجرایی piping

NY-213

مهندس مجید شاطری

116

سمینار بازرسی جوش در ساختمان

NY - 214

مهندس ادب آوازه

117

تکنولوژی روشهای جوشکاری

NY - 215

مهندس ادب آوازه

118

اصول طراحی جوش

NY - 216

مهندس ادب آوازه

119

آشنایی با بازرسی رنگ و پوشش

NY - 217

مهندس زمانی

120

پوششهای حفاظتی لوله هاي زيرزميني

NY - 218

مهندس زمانی

121

آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی

NY - 219

مهندس ادب آوازه

122

کاربرد جوشکاری در صنعت و ساختمان

NY - 220

مهندس ادب آوازه

123

بازرسي فني عمومي

NY - 221

مهندس ادب آوازه - مهندس زمانی

124

آزمایشگاه غیرمخرب

NY - 222

مهندس ادب آوازه

125

آشنایی با استاندارد ملی ایران به شماره 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

NY - 223

مهندس ادب آوازه

126

دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای استاندارد ملی 4231

NY - 224

مهندس ادب آوازه

127

جوشکاری پانل به روش SMAW

NY - 225

مهندس ادب آوازه

128

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

NY - 226

مهندس روح ا... محمدی

129

اصول و مبانی حریق

NY - 227

مهندس روح ا... محمدی

130

لوله کشی صنعتی PIPING

NY - 228

مهندس مهران سرکارزاده

131

آشنایی با الزامات و ممیزی IWA2

NY - 229

مهندس شاهین فیاضی

132

آشنایی با الزامات و ممیری HSE-MS

NY - 230

مهندس منوچهر سلیمی

133 بازرسی لوله کشی گاز

NY - 231

مهندس اصغریان

134 آزمایش جوش پذیری  NY - 232 مهندس ادب آوازه
135 آشنایی با الزامات و ممیزی ISO  3834 NY - 233 مهندس شاهین فیاضی 
136 آشنایی با فرایندهای جوشکاری و معیار پذیرش جوش NY - 234 مهندس ادب آوازه
137 اصول نقشه خوانی صنعتی NY - 235 مهندس غفوری
138 آشنایی با بازرسی جوش NY - 236 مهندس  ادب آوازه
139 اهمیت جوش، بازرسی و کنترل کیفیت در ساختمان NY - 237 مهندس  ادب آوازه
140 بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه استاندارد  API  510 NY - 238 مهندس  ادب آوازه
141 جوشكاري تعميری تجهیزات تحت فشار و لوله کشی NY - 239 مهندس ادب آوازه
142 روش های پیشرفته غیرمخرب  NY - 240 مهندس  ادب آوازه
143 نحوه تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي فني وبازرسی جوش  نمونه برداری  براساس  ویرایش جدید استاندارد 17020 NY - 241 مهندس پوری رحیم
144 بازرسی عمومی جوش NY - 242 مهندس  ادب آوازه
145 بازرسی فنی جرثقیل ها و لیفتینگ ها  مطابق استانداردهای بین المللی NY - 243 مهندس قناعي
146 جوشکاری قوسی تنگستنی GTAW ویژه آلیاژهای مس نیکل NY – 244 مهندس  ادب آوازه
147 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 NY – 245 مهندس زمانی
148 روش های جوشکاری، بازرسی و مستندسازی جوش در سازه های فولادی NY – 246 مهندس ادب آوازه
149 مخازن تحت فشار – بهره برداری NY – 247 مهندس ادب آوازه
150 بازرسی مخازن ذخیره (بهره برداری ) NY – 248 مهندس ادب آوازه
151 جوشكاري تعميری تجهیزات تحت فشار و آشنایی با الکترودها NY – 249 مهندس  ادب آوازه
152 ارگونومی NY – 250 مهندس سلیمی
153 ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار NY – 251 مهندس آقابابایی
154 اصول بهره برداری و آشنایی با پمپ ها NY – 252 مهندس غفوری
155 CRAINE  RIGGERY NY – 253 مهندس سلیمی
156 انتخاب مواد NY – 254 مهندس عسکری
157 بازرسی جوش NY – 255 مهندس  ادب آوازه
158 بازرسی جوش CWI – سطح 1 و 2 NY – 256 مهندس ادب آوازه
159 HSE –OFFICER NY – 257 مهندس سلیمی
160 شناخت و انتخاب الکترودها NY – 258 مهندس ادب آوازه
161 بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی سطح 1 NY – 259 مهندس رحیم زمانی
162 بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی 1 و 2 NY – 260 مهندس رحیم زمانی
163 فشرده بازرسی سازه های فولادی NY – 261 مهندس  ادب آوازه
164 جامع پایپینگ (PIPING) سطح یک NY – 262 مهندس رضا مرادی
165 کنترل کیفیت آماری (SPC) NY – 263 مهندس بابک مقصودیان
166 آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته NY – 264 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
167 IMS NY – 265 مهندس علیرضا احمدیان
168 اشتغال مهندسان درصنعت NY – 266 مهندس ادب آوازه
169 آشنایی با استانداردهای بین المللی ASME و ASTM NY – 267 مهندس ادب آوازه
170 جوشكاري تعميری قطعات ریخته گری NY – 268 مهندس ادب آوازه
171 بازرسی ظروف تحت فشار در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات NY – 269 مهندس ادب آوازه
172 مدیریت ارزیابی ریسک NY – 270 مهندس سلیمی
173 آشنایی با استاندارد IDS 600 NY – 271 مهندس رضوانی
 174  تربیت کارشناس HSE NY –272 مهندس سلیمی 
175   ایمنی نصب داربست  NY –273 مهندس نگهداری 
176  تست شیرهای اطمینان NY –274 مهندس الماسی
177  بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب تجهیزات تفریحی طبق استانداردهای ملی NY275 مهندس  کاووسی
178  آشنایی با الزامات استاندارد ملی 8987 –مهارت های اپراتوری تجهیزات شهربازی  NY – 276 مهندس  کاووسی
179 بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب تجهیزات تفریحی طبق استانداردهای ملی NY –276 مهندس  کاووسی
180 آشنایی با الزامات استاندارد ملی 8987 –مهارت های اپراتوری تجهیزات شهربازی NY –276 مهندس  کاووسی
181 ممیزی و سرممیزی ISO  9001 : 2015 NY –277 مهندس محمدی
182 فرایندها ، اتصالات و مواد مصرفی جوشکاری NY –278 مهندس ادب آوازه
183 سرممیزی ISO  9001 : 2015 NY –279 مهندس خانمحمدی خشویی
184 طراحی و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی (سوله) NY –280 مهندس صدیق پور
185 ASME  SECTION  VIII NY –281 مهندس ادب آوازه
186 کلیات، نصب و تعمیر نوار نقاله ها NY –282 مهندس اسعد غفوری
187 آزمایش با مایع نافذ NY –283 مهندس ادب آوازه
188 دوره فشرده بازرسی جوش CWI NY –284 مهندس ادب آوازه
189 الزامات استاندارد ISO  9001 : 2015 NY –285 مهندس خانمحمدی
190 دوره تنش زدایی (Stress  Relive) NY –286 مهندس ادب آوازه
191 دوره آشنایی با استاندارد ISO  10004 NY –287 دکتر باغبانی
192 دوره بازرسی مخازن تحت فشار برپایه ASME  SECTION  VIII – VIVISION 2 NY –288 مهندس ادب آوازه
193 کارگاه  بازرسی جوش سازه های فلزی ساختمانی NY –289 مهندس ادب آوازه

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات