یکشنبه, 28 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

لیست مقالات خانم مهندس نازیلا ادب آوازه

 

 مقالات ارائه شده بصورت ارائه حضوری در کنفرانس ها:

 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در معرفی ، آموزش و به روز کردن داده های مرمتی،ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری، پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی، صفحه 175
 بهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش، دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ، 12 و 13 مهر ماه 1388، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، صفحه 173

 

مقالات ارائه شده در نشریات: 

 شش راه جلوگيري از مردود شدن جوش، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره 64،صفحه 10

 جوشکاری "هنر فکر کردن در فلز"، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 58، صفحه 78

 فرآيند مديريت ريسک در ارائه خدمات شهري"، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 56، صفحه 47

 راهنماهایی برای سازمان های آموزش آزمایش های غیرمخرب ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه67

 معرفی نرم افزار Weld IT، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ،شماره26، صفحه35
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره29، صفحه44
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره32-31، صفحه38
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره33، صفحه42
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره34، صفحه24
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره35، صفحه48
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره37-36، صفحه42
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره38، صفحه32
 گاهشمار جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره39، صفحه24
 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره40، صفحه30
 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره41، صفحه32
 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره42، صفحه33
 گاهشمار لحمیکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره43، صفحه27
 آزمایشهای غیرمخرب در مسیر تاریخ ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره45، صفحه8
 آزمایشهای غیرمخرب در مسیر تاریخ ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره46، صفحه27 

 

 

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات