یکشنبه, 28 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

لیست مقالات آقای مهندس رضا ایمانیان نجف آبادی

 

 عیوب رایج در جوشکاری به روش مقاومتی سربه سر القایی ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره39، صفحه42

 راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره41، صفحه45
 راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره42، صفحه65
 راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره43، صفحه33
 راهنمای کاربردی جوشکاری تیتانیوم ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره45، صفحه56
 راهنمای کاربردی جوشکاری تیتانیوم ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره47، صفحه47
 راهنمای کاربردی جوشکاری تیتانیوم ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره48، صفحه71
 آیین کار آماده سازی دستورالعملها و دستورکارهای آزمایش های غیرمخرب بر اساس استانداردISO 9712، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره49، صفحه6
 جوشکاران تایید صلاحیت شده جهانی، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره51، صفحه8
 اصول کلی جوش پذیری مواد فلزی، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه55
 راهنماهایی برای سازمان های آموزش آزمایش های غیرمخرب ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه67
 ناپیوستگی ها در نمونه های مورد استفاده برای امتحان های تایید صلاحیت آزمایش غیرمخرب، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره54، صفحه73
 ISO 3834، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره55، صفحه11
 رسوب بالشتک فلز جوش براي تجزيه شيمايي مواد مصرفي جوشکاري، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 56، صفحه 29
 اثر ترکیب فولاد بر جوش پذیری ، فصلنامه جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 58، صفحه 14
 اتصال دهی فولاد ریزدانه S690QL،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره 59،صفحه86

 

 

 

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات