یکشنبه, 28 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

لیست مقالات آقای مهندس مجید شاطری

 

 تعیین دمای پیشگرمایش بر مبنای آیین نامه ساختمانی ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره32-31، صفحه34
 مشخصات دستورالعملهای جوشکاری استاندارد، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره45، صفحه30
 پیش بینی و اندازه گیری عدد فریت در مشخصات فنی ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره50، صفحه25
 بروز ترک خستگی در اثر پدیده لرزه آوایی ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره52، صفحه97
 آخرین بازنگری AWS در کد D1.1، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه26
 بازرسي و تعميرات جوشكاري مخازن تحت فشار ، انجمن جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران، فصلنامه جوشكاري ، شماره 61،صفحه61

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات