یکشنبه, 28 بهمن 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

لیست مقالات آقای مهندس رسول قاسمی

 

مقالات ارائه شده بصورت ارائه حضوری در کنفرانس ها:

بهبود کارکرد استاندارد ISO 3834 با استفاده از متدولوژی مهندسی ارزش، دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ، 12 و 13 مهر ماه 1388، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

مقالات ارائه شده در سایر نشریات:

  جوشکاری فولادهای زنگ نزن ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره28-27، صفحه54

  جوشکاری چدنها ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره29، صفحه54

  جوشکاری مس و آلیاژهای آن ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره30، صفحه40

  جوشکاری آلومینیوم ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره32-31، صفحه44

  جوشکاری تیتانیوم و آلیاژهای آن،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره47، صفحه34

  جوشکاری نیکل و آلیاژهای آن،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره48، صفحه56

  جوشکاری فولادهای کربنی و کم آلیاژ،، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره49، صفحه16

  متغیرهای اساسی تکمیلی ، فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره49، صفحه48

  تضمین کیفیت سازه ها یا محصولات جوشی ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره52، صفحه2

  تایید صلاحیت و اعتبار دهی به شرکت های سازنده قطعات جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره53، صفحه48

  راهنمای تاسیس مراکر آموزش جوشکاری ، فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره54، صفحه42

  تاييد صلاحيت بازرسان جوش، فصلنامه جوشکاری ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 56، صفحه 61

  آموزش،تاييد صلاحيت و گواهي کارکنان آزمايشهاي غيرمخرب، فصلنامه جوشکاری ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 57، صفحه 10

14. سیستم بین المللی آزمایش های غیرمخرب در جوشکاری، فصلنامه جوشکاری ،  فصلنامه جوشکاری ،انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران ، شماره 58، صفحه 11

15. تایید صلاحیت بازرسان جوش،،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره56، صفحه 61

16.  آموزش ، تایید صلاحیت و گواهی کارکنان آزمایشهای غیرمخرب، ،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره57،صفحه10

17. سیستم بین المللی آزمایش های غیرمخرب در جوشکاری،،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران،شماره58،صفحه11

18.  سیستم بین المللی آموزش و آزمون تایید صلاحیت جوشکاران،،فصلنامه جوشکاری ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران، شماره59، صفحه19

19. تاييد صلاحيت سازمان بازرسي كننده مطابق با ISO 17020،انجمن جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران ، فصلنامه جوشكاري ، شماره 61، صفحه43

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات