پنج شنبه, 25 مرداد 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

نرم افزار آزمایش مایع نافذ

 شماره شناسایی:204494

 نام نرم افزار:نرم افزار آزمایش مایع نافذ ناظران یکتا
 قیمت :10000 تومان

نرم افزار آزمایشات غیرمخرب به روشPT ، در 193 صفحه به انضمام آزمونهای آمادگی و امکان قابلیت تغییر زبان متن ، بدون نصب فارسی ساز تهیه گردیده است.

 

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات