پنج شنبه, 25 مرداد 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

پوستر

 

Symbols for single line Piping Arrangements   SYMBOLS FOR PIPE FITTINGS
استانداردهای جوشکاری AWS ، مهندس رسول قاسمی     راهنمای علائم ایمنی مواد شیمیایی، مهندس افشین خیام
برگه اطلاعات ايمني مواد7HF، مهندس افشین خیام   برگه اطلاعات ايمني مواد WCP-2 ، مهندس افشین خیام
برگه اطلاعات ایمنی مواد SKD-S2، مهندس افشین خیام   برگه اطلاعات ایمنی مواد SLK-SP1، مهندس افشین خیام
 برگه اطلاعات ایمنی مواد SKC-S، مهندس افشین خیام    

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات