پنج شنبه, 25 مرداد 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

کتاب

 

 
         

 

 بازرسی چشمی جوش،عبدالوهاب ادب آوازه - حميد تازيكه -مهرداد افتخاری ،1392

 راهنماي جيبي بازرسي چشمي و ناپيوستگي هاي جوش،عبدالوهاب ادب آوازه - رضا ايمانيان نجف آبادي،1392
  چهارصد پرسش و پاسخ در رابطه با جوشکاری برق و گاز و برشکاری ، عبدالوهاب ادب آوازه،1391
  جوشكاري برق و جوشكاري گاز و برشكاري ، سال1391
  یکصد پرسش و پاسخ در رابطه با تمیز کاری، پرایمرزنی، عایقکاری و نوار پیچی ، سال 1390

  يكصد و پنجاه پرسش و پاسخ جوشكاري برق و جوشكاري گاز و برشكاري ، سال1390
  مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ، عبدالوهاب ادب آوازه،1390
  فرهنگ فرهنگ ، پرویز فرهنگ
  راهنمای تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری، عبدالوهاب ادب آوازه – رضا ایمانیان نجف آبادی – نرگس خاتون احمدی ، بهار89
  فرهنگ بزرگ جوشکاری ، بهار 83 ، پرویز فرهنگ – عبدالوهاب ادب آوازه – امیرحسین کوکبی
  جوشکاری فولادهای صنعتی ، 82، عبدالوهاب ادب آوازه

  مجموعه مقالات اولين همايش جوشكاري و آزمايشهاي غيرمخرب ، عبدالوهاب ادب آوازه،1380

  الکترود برای جوشکاری قوسی الکتریکی، عبدالوهاب ادب آوازه 
  فرهنگ جوشکاری ، عبدالوهاب ادب آوازه ، بهار1373
  جوشکاری چدن ، عبدالوهاب ادب آوازه، تابستان1365

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات