پنج شنبه, 25 مرداد 1397

انتخاب زبان

  • nazeran slide 0101
  • nazeran slide 0202
  • nazeran slide 0303
  • nazeran slide 9608
  • كسب عنوان چهره ماندگار صنعت و معدن ايران، سال 1390
  • کسب عنوان برند برتر ملی توسط ناظران یکتا
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه در سطح ملی در سالهای 1392 و 1393
  • کسب عنوان مرکز آموزشی همکار نمونه سال 1396

گواهینامه تضمین یا تایید تجهیزات و کالا

 

از نمونه گواهینامه تضمین یا تایید صادر شده برای شرکتها و یا مراکز معتبر می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

 ایران هیرمند
 شرکت آسا گروپ
 شرکت آلفا سام
 شرکت خانیران
 شرکت راکتورساز اهواز
 شرکت نیروفران
 شرکت صنایع حرارتی ایران
 موسسه صنعتی نمکی زاده
 شرکت آیرین صنعت
 شرکت ماشین سازی اراک
 مجتمع مس سرچشمه کرمان
 شرکت تما
 شرکت انصار
 شرکت نیرو بویلر
 شرکت اصفهان بویلر
 شرکت پارسیان پاپیروس
 شرکت مختاریان
 شرکت سوپراکشن همدان
 شرکت طرح و پالایش
 شرکت آسیا گستر
 چینی زرین
 نیروگاه رامین اھواز
 شركت فرازمهر اصفهان
 شركت پاكمن اصفهان

نشریات

تالیف جزوات ، کتب ، مقالات و تدوین استاندارد

 

 

مقالات 

کتاب

جزوات

استاندارد ها

آموزش

آموزش تخصصی دوره های جوش و NDT

 

معرفی اساتید

دوره های آموزشی

مرکز دانلود

فایلهای در اختیار گذاشته شده

 

دانلود

 

افتخارات

افتخارات کسب شده ناظران یکتا

 

افتخارات