تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی سال 1402

mf6K8l4 فرم ثبت نام

mf6K8l4ثبت فیش های پرداختی

نام دوره / عنوان گواهينامه استاد/استادان دوره مدت دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
بازرسی خطوط لوله بر پایه استاندارد API  1104 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه chart  chart      chart   chart   chart    chart  
بازرسی لوله کشی فرایندی بر پایه استاندارد ASME B31.3 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه   chart      chart chart    chart    chart   chart
WPS & PQR , WPQ بر پایه استانداردASME  Sec. IX مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه    chart
 
 chart chart 
 
chart   chart   chart  
بازرسی مخازن تحت فشار بهره برداری مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه      chart    chart   chart    chart   chart chart 
WPS & PQR , WPQبر پایه استانداردAWS  D1.1  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 2 جلسه      chart   chart chart    chart    chart   chart
 
بازرسی ساخت و نصب مخازن ذخیره بر پایه استاندارد  API  650 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه   
 
    chart   chart  chart
 
chart   chart chart 
بازرسی ساخت مخازن تحت فشاربر پایه ASME  Sec. VIII مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 3 جلسه chart       chart chart  chart chart    chart chart chart  

عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT)

تنش زدایی (Stress  Relieve)

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 1 جلسه     chart  chart chart   chart  chart chart    chart  chart
هیدروتست برای لوله‌کشی و مخازن ذخیره و ...  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 1 جلسه     chart chart  chart chart chart chart chart chart chart  chart
راه های جلوگیری از تغییر شکل ناشی از جوشکاری  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 2 جلسه   chart      chart    chart   chart   chart  chart
کنترل کیفیت پروژه های صنعتی  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 5 جلسه     chart chart  chart  chart chart chart  chart chart chart  chart
سوپروایزر اجراییPIPING 
(PIPING  FIELD  ENGINEER)
مهندس اسعدغفوری 3 جلسه  chart   chart   chart    chart   chart    chart  chart
 اصول نقشه خوانی PIPING مهندس اسعدغفوری 3 جلسه  chart   chart chart chart  chart chart chart  chart chart  chart  chart
 سوپروایزر نصب تجهیزات
    (Mechanical Field  Engineer)
مهندس اسعد غفوري 2 جلسه   chart  chart   chart    chart
 
  chart    chart  chart 
 اصول طراحی سیستم های لوله کشی  مهندس اسعدغفوري 3 جلسه   chart    chart  chart  chart chart  chart  chart  chart  chart  chart
 اصول طراحی نوار نقاله مهندس اسعد غفوري  2 جلسه      chart  chart chart    chart    chart    chart   
 طراحی پیچ و مهره های صنعتی  مهندس اسعد غفوری 2 جلسه   chart       chart   chart    chart   chart chart
 اصول سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی  مهندس اسعد غفوری 3 جلسه  
 
  chart    chart    chart   chart     
 اصول و کاربرد و بهره برداری پمپ و سانتریفیوژ  مهندس اسعد غفوری 3 جلسه   chart      chart   chart 
 
chart    chart chart 
 طراحی سیستم های هیدرولیک  پیشرفته  مهندس اسعد غفوری 2 جلسه
 
    chart    chart    chart    chart    
بازرسی جوش CWI   بازرس ارشد جوش 5 جلسه  chart   chart   chart 
 
chart   chart   chart  chart
 بازرسی سازه های فولادی بر پایه AWS D1.1 مهندس سید محمد نامی 3 جلسه   chart  chart chart   chart 
 
 chart
 
chart    
VT  LEVEL I & II         SNT TC-1A بازرس ارشد جوش 6 جلسه   chart  chart   chart    chart    chart    chart  
 بازرسی ساخت دیگ های بخار و آب گرم از نوع فایرتیوب مهندس سید محمد نامی 3 جلسه    chart      chart    chart 
 
chart    chart  chart 
PT  LEVEL I & II         SNT TC-1A 

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب

3 جلسه  chart chart    chart   chart   chart    chart    
MT  LEVEL I & II         SNT TC-1A 

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب 
3 جلسه  chart
 
chart
 
chart    chart
 
chart    chart   chart
RTI  LEVEL I & II         SNT TC-1A   

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب
6 جلسه    chart  chart  chart    chart   chart   chart
 
 
UT  LEVEL I & II         SNT TC-1A 

مدرس بین المللی

آزمایش های غیرمخرب
10 جلسه    chart   
 
chart    chart   chart    chart  chart 
بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 

مهندس علی جلایی

5 جلسه chart 
 

 
chart 
 
chart    chart   chart 
 
 
کلید فولاد 

مهندس امیرحسین خطیب زاده

1 جلسه  chart     chart   chart 
 
chart    chart    chart 
 
HSE-MS مقدماتی 

مهندس منوچهر سلیمی

3 جلسه   chart   
 
 chart
 
chart    chart 
 
chart chart 
تلرانس ها و انطباقات مهندس امیرحسین خطیب زاده 1 جلسه   chart    chart    chart    chart   chart    
آشنایی با سیستم های حفاظت کاتدی مهندس علی جلایی 5 جلسه   chart      chart   chart   chart   chart chart
مواد و فرایندهای تولید مهندس امیرحسین خطیب زاده 1 جلسه   chart    chart   chart   chart   chart    
آشنایی با اصول و مبانی خوردگی فلزات مهندس علی جلایی 5 جلسه     chart    chart   chart   chart   chart chart
 HSE-MS پیشرفته 

مهندس منوچهر سلیمی

3 جلسه  
 

 
 chart   chart   chart   chart 
 
chart 

 

mf6K8l4 مرکز آموزش:

اصفهان-خيابان شمس‌آبادي، روبروي بيمارستان سينا، ساختمان امام رضا، کنار داروخانه دردکشان، طبقه پایین

- امکان برگزاری همه دوره های ارایه شده به درخواست سازمانها، کارخانه و کارگاهها در محل های مورد نظر در سراسر کشور فراهم می باشد.

mf6K8l4 گواهینامه آموزشی پس از کسب نمره قبولی در آزمون صادر خواهد شد و امکان آزمون مجدد فقط يک مرتبه وجود دارد.

mf6K8l4 روش ثبت‌نام:

متقاضیان تصویر کارت ملی، فیش واریزی وآدرس ایمیل خود را از طریق فرم های الکترونیکی درج شده در بالای صفحه ارسال فرمایند. لازم به ذکر است اصل عکس پرسنلی باید به مرکز ارسال شود.
چنانچه دانش‌پذیر پس از شروع دوره انصراف دهد، هزینه ثبت نام برگشت داده نخواهد شد.