تقویم آموزشی

 

mf6K8l4 فرم ثبت نام

mf6K8l4ثبت فیش های پرداختی

نام دوره / عنوان گواهينامه استاد/استادان دوره مدت دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
بازرسی لوله کشی فرایندی  بر اساس استانداردASME  B31.3 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه chart       chart     chart      chart    
 بازرسی مخازن تحت فشار برپایه استاندارد ASME SEC.VIII مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه   chart       chart     chart       chart  
بازرسی مخازن ذخیره برپایه استاندارد API  650  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه      chart      chart       chart     chart 
بازرسی خطوط لوله برپایه استاندارد API 1104  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه     chart      chart      chart      chart  
هیدروتست لوله کشی‌ها، مخازن ذخیره، مخازن تحت فشار  و خطوط لوله  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 2 جلسه  chart       chart     chart     chart     chart 
راه‌های جلوگیری از پیچیدگی ناشی از جوشکاری  مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه    chart       chart     chart      chart   
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد ASME Sec. IX مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 6 جلسه     chart     chart     chart     chart
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد AWS D1.1 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه   chart     chart     chart     chart  
WPS & PQR , WPQ برپایه استاندارد ISO مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه     chart     chart     chart     chart
بازرسی مخازن تحت فشار حین بهره برداری بر پایه استانداردAPI 510 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه 4 جلسه     chart     chart     chart     chart
 بازرسی سازه های فولادی برپایه استاندارد AWS D1.1  مهندس سیدمحمد نامی 6 جلسه     chart       chart      chart      chart
سیستم مدیریت HSE  مهندس منوچهر سلیمی  6 جلسه    chart     chart      chart      chart   
HSE پیشرفته   مهندس منوچهر سلیمی 6 جلسه      chart      chart     chart       chart
اصول طراحی Piping  مهندس اسعد غفوري 6 جلسه  chart      chart     chart       chart    
سوپروایزر اجرایی Piping   مهندس اسعد غفوري 6 جلسه      chart      chart     chart       chart
اصول نقشه خوانی Piping  مهندس اسعد غفوري  6 جلسه   chart      chart     chart       chart    
سوپروایزر نصب تجهیزات (Mechanical Field  Engineer)  مهندس اسعد غفوري  5 جلسه      chart      chart      chart      chart
 خوردگی قطعات جوشکاری شده دکتر ابراهیم حشمت دهکردی  5 جلسه   chart       chart      chart      chart  
 تلرانس‌ها و انطباقات مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه   chart       chart     chart       chart  
 کلید فولاد مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه chart      chart       chart     chart     
 مواد و فرآیندهای تولید مهندس امیر حسین خطیب زاده  2 جلسه      chart     chart       chart      chart
 بازرسی جوش CWI سطح 1و 2 مهندس سیدمحمد نامی  7 جلسه   chart chart  chart   chart  chart chart  chart   chart chart  chart   chart  chart
 بازرسی ساخت دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای مهندس سیدمحمد نامی   7 جلسه      chart      chart     chart     chart  
 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2  مهندس علی جلایی 7 جلسه    chart      chart      chart      chart   
بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع  مهندس علی جلایی  7 جلسه  chart      chart      chart      chart    
 اصول اجرایی Piping مهندس مجید شاطری  7 جلسه   chart   
 
chart      chart      chart   
 بازرسی فنی جرثقیل‌ها و لیفتینگ ها مهندس  فیروز قناعی  10 جلسه    chart      chart     chart      chart   
 ASNT VT LEVEL I  &  II

مهندس سیدمحمد نامی 

مهندس احمدرضا کریمیان

10 جلسه   chart     chart       chart      chart    
ASNT PT LEVEL I  &  II 

مهندس محمدرضا اعرفی

6 جلسه   chart      chart      chart      chart   
 ASNT MT LEVEL I  &  II

مهندس محمدرضا اعرفی

6 جلسه       chart     chart      chart      chart 
 ASNT UT LEVEL I  &  II

مهندس مسعود شاهی

  chart      chart      chart      chart     
 ASNT RTI LEVEL I  &  II

مهندس محمدرضا اعرفی

    chart       chart      chart     chart   

 

mf6K8l4 مرکز آموزش:

اصفهان-خيابان شمس‌آبادي، روبروي بيمارستان سينا، ساختمان امام رضا، کنار داروخانه دردکشان، طبقه پایین

- امکان برگزاری همه دوره های ارایه شده به درخواست سازمانها، کارخانه و کارگاهها در محل های مورد نظر در سراسر کشور فراهم می باشد.

mf6K8l4 گواهینامه آموزشی پس از کسب نمره قبولی در آزمون صادر خواهد شد و امکان آزمون مجدد فقط يک مرتبه وجود دارد.

mf6K8l4 روش ثبت‌نام:

متقاضیان تصویر کارت ملی، فیش واریزی وآدرس ایمیل خود را از طریق فرم های الکترونیکی درج شده در بالای صفحه ارسال فرمایند. لازم به ذکر است اصل عکس پرسنلی باید به مرکز ارسال شود.
چنانچه دانش‌پذیر پس از شروع دوره انصراف دهد، هزینه ثبت نام برگشت داده نخواهد شد.