حضور در نمايشگاه ها

شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت ،گاز، نیرو و پتروشیمی) اصفهان،پل تاریخی شهرستان، 24 لغایت 27 مهرماه 1386، سالن میرداماد، غرفه 143

شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی انرژی (نفت ،گاز، نیرو و پتروشیمی) اصفهان،پل تاریخی شهرستان، 24 لغایت 27 مهرماه 1386، سالن میرداماد، غرفه 143

شرکت در نمایشگاه اولین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1 لغایت 2 اسفند ماه 1386، کتابخانه مرکزی دانشگاه نجف آباد (سالن محل دائمی نمایشگاهها)، غرفه 10

شرکت در نمایشگاه اولین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1 لغایت 2 اسفند ماه 1386، کتابخانه مرکزی دانشگاه نجف آباد (سالن محل دائمی نمایشگاهها)، غرفه 10

شرکت در نمایشگاه اولین همایش شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان ،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، 11 دی ماه 1387.

شرکت در نمایشگاه اولین همایش شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان ،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، 11 دی ماه 1387.

شرکت در نمایشگاه دهمین سمینار ملی مهندسی سطح ،دانشگاه صنعتی اصفهان،29 لغایت30 اردیبهشت 1388.

شرکت در نمایشگاه دهمین سمینار ملی مهندسی سطح ،دانشگاه صنعتی اصفهان،29 لغایت30 اردیبهشت 1388.

شرکت در نمایشگاه دومین نمایشگاه تخصصی انرژی ،نمایشگــاه های بین المللی شهرستان ، اصفهان، 25 لغایت 28 مرداد ماه 1388.

شرکت در نمایشگاه دومین نمایشگاه تخصصی انرژی ،نمایشگــاه های بین المللی شهرستان ، اصفهان، 25 لغایت 28 مرداد ماه 1388.

شرکت در نمایشگاه سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران ، مرکز بین المللی علوم و تحقیقات پیشرفته (هایتک) دانشگاه باهنر کرمان 25 لغایت 27 آبان ماه 1388.

شرکت در نمایشگاه سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران ، مرکز بین المللی علوم و تحقیقات پیشرفته (هایتک) دانشگاه باهنر کرمان 25 لغایت 27 آبان ماه 1388.

شرکت در نمایشگاه پنجمین دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نو،نمایشگاه های بین المللی شهرستان اصفهان 23لغایت 26 آذرماه 1388.

شرکت در نمایشگاه پنجمین دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نو،نمایشگاه های بین المللی شهرستان اصفهان 23لغایت 26 آذرماه 1388.

شرکت در نمایشگاه همایش بین المللی عملیات حرارتی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، اصفهان، 21 لغایت 22 اردیبهشت ماه 1389

شرکت در نمایشگاه همایش بین المللی عملیات حرارتی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، اصفهان، 21 لغایت 22 اردیبهشت ماه 1389

شرکت در نمايشگاه همایش بین المللی عملیات حرارتی ،شرکت مديريت توليد برق اصفهان(نيروگاه اصفهان)، 28لغايت29 دي ماه 1389.

شرکت در نمايشگاه همایش بین المللی عملیات حرارتی ،شرکت مديريت توليد برق اصفهان(نيروگاه اصفهان)، 28لغايت29 دي ماه 1389.

شرکت در نمايشگاه دومين جشنواره تجليل از فعالان حوزه سرآمدي برند اصفهان، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان، 20لغايت 22 ارديبهشت ماه1390.

شرکت در نمايشگاه دومين جشنواره تجليل از فعالان حوزه سرآمدي برند اصفهان، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان، 20لغايت 22 ارديبهشت ماه1390.

شرکت در نمايشگاه دومين جشنواره تجليل از فعالان حوزه سرآمدي برند اصفهان ، دانشگاه اصفهان،بهمن1390.

شرکت در نمايشگاه دومين جشنواره تجليل از فعالان حوزه سرآمدي برند اصفهان ، دانشگاه اصفهان،بهمن1390.

شرکت در هفتمين نمايشگاه فولاد، متالورژي ، ريخته گري ، صنايع و معادن وابسته ، نمايشگاههاي بين المللي شهرستان اصفهان،27 الي 30 تير ماه1391.

شرکت در هفتمين نمايشگاه فولاد، متالورژي ، ريخته گري ، صنايع و معادن وابسته ، نمايشگاههاي بين المللي شهرستان اصفهان،27 الي 30 تير ماه1391.

شرکت در نمايشگاه جانبي سمينار روش اجرا و طراحي سازه هاي فولادي،سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران،15 و16 اسفند ماه1393، سالن شركت ملي نفت محمود آباد.

شرکت در نمايشگاه جانبي سمينار روش اجرا و طراحي سازه هاي فولادي،سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران،15 و16 اسفند ماه1393، سالن شركت ملي نفت محمود آباد.

شرکت در ششمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها، اموزشگاه های علمی - حرفه ای و تجهیزات آموزشی، 25 الی 29 مرداد 1394، پل تاریخی شهرستان اصفهان، سالن شیخ بهایی،غرفه B26.

شرکت در ششمین نمایشگاه تخصصی دانشگاه ها، اموزشگاه های علمی - حرفه ای و تجهیزات آموزشی، 25 الی 29 مرداد 1394، پل تاریخی شهرستان اصفهان، سالن شیخ بهایی،غرفه B26.