جزوات

 

ردیف

عنوان

کد

نویسنده / مولف

1

بازرسی رنگ و سند بلاست

NY-101

مهندس قاسمی

2

بازرسی رنگ و سند بلاست

NY-101

مهندس سعیدی

3

بازرسی رنگ و سند بلاست

NY-101

مهندس زمانی

4

بازرسی مخازن تحت فشار

NY-102

مهندس ادب آوازه

5 جوشکاری آرماتورهای فولادی NY-103 مهندس ادب آوازه
6 کارگاه آموزشی جوشکاری آرماتورهای فولادی NY-103WS مهندس ادب آوازه
7 آمادگی آزمون نظارت رشته عمران - جوش NY-104 مهندس ادب آوازه
8 ترجمه فارسی PT Level I & II NY-105 مهندس حمید گلابی
9 متالورژی جوشکاری NY-106 مهندس ادب آوازه

9

تکنولوژی جوشکاری

NY-107

مهندس ادب آوازه

10

بررسی غیر مخرب (آزمایشهای غیر مخرب)

آشنایی با آزمایشهای غیرمخرب

NY-108

NY-108.1

مهندس ادب آوازه

11

روشهای استاندارد پوششهای صنعتی

NY-109

مهندس زمانی

12

شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری

NY-110

مهندس ادب آوازه

13

بازرسی جوش لوله

NY-111

مهندس ادب آوازه

14

کنترل کیفیت پروژه های صنعتی

NY-112

مهندس ادب آوازه

15

WPS & PQR

NY-113

مهندس ادب آوازه

16

پرتونگاری صنعتی

NY-114

مهندس صالح

17

بازرسی خطوط لوله

NY-115

مهندس ادب آوازه

18

آشنایی با NDT

Ny-116

مهندس ادب آوازه

19

جوشکاری قوسی با محافظت گاز GTAW

NY-117

مهندس ادب آوازه

20

بازرسی جوش 1

NY-118

مهندس ادب آوازه

21

ملاحظات جوشکاری تعمیری

NY-119

مهندس ادب آوازه

22

جوشکاری اکسی استیلن

NY-120

مهندس ادب آوازه

23

بازرسی جوش 2

NY-121

مهندس ادب آوازه

24

آشنایی با کنترل مدارک و اسناد فنی پروه ها

NY-122

مهندس نعمانی

25

فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

NY-123

مهندس ادب آوازه

26

نکات کاربردی جوشکاری فولاد معمولی

NY-124

مهندس ادب آوازه

27

بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی

NY-125

مهندس زمانی

28

تشریح الزامات، مبانی و نحوه ممیزی داخلی استاندارد ملی ایران ایزو 17020

NY-126

مهندس ادب آوازه

29

طراحی جوش

NY-127

مهندس ادب آوازه

30

جوشکاری سرباره الکتریکی

NY-128

مهندس ادب آوازه

31

فرآیندهای ساخت و ناپیوستگی ها

NY-129

مهندس ادب آوازه

32

جوشکاری پلاسما

NY-130

مهندس ادب آوازه

33

بازرسی مخازن ذخیره

NY-131

مهندس ادب آوازه

34

جوشکاری قوسی الکتریکی با الکترود روپوشدار

NY-132

مهندس ادب آوازه

35

جوشکاری قوسی زیرپودری

NY-133

مهندس ادب آوازه

36

ایمنی در جوشکاری

NY-134

مهندس ادب آوازه

37

فشرده جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان

NY-135

مهندس ادب آوازه

38

بازرسی جوش بر اساس CSWIP3/1

NY-136

مهندس ادب آوازه

39

عیوب رنگ

NY-137

----

40

ترجمه فارسی MT Level I & II

NY-138

----

41

طراحی لوله کشی فرآیندی

NY-139

مهندس برجیان

42

نقشه کشی و نقشه خوانی Process Piping

NY-140

مهندس برجیان

43

راه های جلوگیری تغییر شکل ناشی از جوشکاری

NY-141

مهندس ادب آوازه

44

جوشکاری چدن

NY-142

مهندس ادب آوازه

45

جوشکاری مقاومتی برای لوله سازی

NY-143

مهندس ادب آوازه

46

جوشکاری مقاومتی

NY-144

مهندس ادب آوازه

47

برشکاری بوسیله گاز و برق

NY-145

مهندس ادب آوازه

48

برسی روشهای کاهش خسارت ناشی از خوردگی

Ny-146

مهندس زمانی

49

عملیات اجرایی سایت نفت وگاز

NY-147

مهندس غفوری

50

جوشکاری پیشرفته

NY-148

مهندس ادب آوازه

51

اصول كنترل و نگهداری دیگ های بخار

NY-149

مهندس زمانی

52

عملیات حرارتی جوش

NY-150

مهندس ادب آوازه

53

طراحی سیستم های حفاظت کاتدی

NY-151

مهندس زمانی

54

مبانی طراحی سیستم های حفاظت کاتدی

NY-152

مهندس زمانی

55

     عیوب جوش ومعیار پذیرش آن براساس استاندردهای مختلف

NY-153

مهندس ادب آوازه

56

بازرسی جوش در حال ساخت

NY-154

مهندس ادب آوازه

57

جوش پذیری فولادها

NY-155

مهندس ادب آوازه

58

سوپر وایزر اجرائی PIPING

NY-156

مهندس غفوری

59

سوپر وایزر نصب تجهیزات

NY-157

مهندس غفوری

60

تجزیه و تحلیل علل نشتی لوله های زیرزمینی در صنایع

NY-158

مهندس زمانی

61

آشنائی با استاندارد ASTM

NY-159

مهندس ایمانیان

62

بازرسی رنگ و پوشش 1

بازرسی رنگ و پوشش

1.NY-160

NY-160.2

مهندس زمانی

مهندس عسگری

63

تگنولوژی جوشکاری در فولادها

NY-161

مهندس ادب آوازه

64

خوردگي ورسوب گذاري در سيستم هاي برج هاي
خنك كننده و روش هاي جلوگيري از آن

NY-162

مهندس زمانی

65

هیدرولیک کاربردی

NY-163

مهندس بهزادی

66

جوشكاري قوسي فلزی گازی GMAW

NY-164

مهندس ادب آوازه

67

جوشکاری قوسی توپودری (FCAW)

NY-165

مهندس ادب آوازه

68

کلید فولاد

NY-166.1

NY-166.2

دکتر احمد ساعتچی

مهندس خطیب زاده

69

تضمین کیفیت و تحویل و تحول پروژه ها

NY-167

مهندس عباس اسعدی

70

طراحی مخازن تحت فشار

NY-168

مهندس بهرام کرامت

 

طراحی و تحلیل تنش مخازن تحت فشار

NY-168-1

مهندس عباس وثوق

71

وضعیت تدوین استانداردهای ملی جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

NY-169

مهندس ادب آوازه

72

آشنایی با تدوین استاندارد

NY-170

مهندس  پوری رحیم

73

متالورژی جوشکاری و جوش پذیری فولادهای زنگ نزن

NY-171

دکتر مرتضی شمعانیان

74

شیرآلات صنعتی

NY-172

مهندس برجیان

75

اصول ساخت مخازن جداره نازک(فشار داخلی)

NY-173

مهندس ادب آوازه

76

کاربری فولادها

NY-174

مهندس ادب آوازه

77

بازرسی و کنترل خوردگی در صنایع

NY-175

مهندس رحیم زمانی

78

بازرسی رنگ و پوشش 2

NY-176

مهندس رحیم زمانی

79

روش های ارزیابی ریسک

NY-177

مهندس لاله فتی پور

80

ممیزی داخلی و سیستم مدیریت بهداشت وایمنی کارومحیط زیست

NY-178

مهندس لاله فتی پور

81

الزامات سیستم مدیریت HSE

NY-179.1

NY-179.2

NY-179.3

مهندس لاله فتی پور

مهندس افشین خیام

مهندس زیوری

82

اصول ساخت مخازن جداره ضخیم (فشار داخلی)

NY-180

مهندس ادب آوازه

83

معیارهای عمومی برای سازمانهای ....

NY-181

مهندس قنواتی

84

کارگاه آموزشی بازرسی جوش در ساختمان

NY-182

مهندس ادب آوازه

85

تضمین کیفیت در تکنولوژی جوشکاری

NY-183

مهندس رضا ایمانیان

86

عيوب جوش و معيارهاي پذيرش چوش اسكلت فلزي ساختمان  براساس

AWS  D1.1

NY-184

مهندس ادب آوازه

87

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت براساس الزامات ISO  9001 :2008

NY-185

مهندس ابراهیمی

88

مبانی ، عناصر و تشریح الزامات استاندارد  ISO/IEC  17020

NY-186

مهندس پوری رحیم

89

مشخصات فنی ساخت اسکلت های فلزی

NY-187

مهندس ادب آوازه

90

معیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده 17020

NY-188

مهندس پوری رحیم

91

مدیریت پروژه براساس استاندارد BM BOK

NY-189

مهندس کاظمی کنارسری

92

شکستگی و تنش در مقاطع جوشکاری

NY-190

مهندس ادب آوازه

93

ایمنی در جوشکاری و برشکاری

NY-191

مهندس رضوی

94

اصول محاسبه جوش در سازه های فلزی

NY-192

مهندس ادب آوازه

95

آشنائی با آزمایشهای غیرمخرب

NY-193

مهندس صالح

96

ممیزی 17020

NY-194

مهندس قنواتی و مداح

97

پیچیدگی و تنش های پسماند

NY-195

مهندس ادب آوازه

98

جوشکاری تعمیری

NY -196

مهندس ادب آوازه

99

بازرسی و کنترل کیفیت جوش

NY-197

مهندس ادب آوازه

100

نظام آراستی 5S

NY-198

مهندس خالقی

101

آشنائی با بازرسی فراصوتی

NY-199

مهندس ادب آوازه

102

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI)

NY-200

مهندس هاشمی

مهندس نظرنژاد

103

جوشکاری نقطه ای مقاومتی

NY - 201

مهندس ادب آوازه

104

جوشكاري تعميری و بازسازی قطعات معیوب یا شکسته

NY - 202

مهندس ادب آوازه

105

دستورالعملهای جوشکاری و کنترل کیفیت

NY - 203

مهندس ادب آوازه

106

بازرسي ساخت تجهيزات صنعتی

NY - 204

مهندس ادب آوازه

107

جوشکاری فولاد و چدن

NY - 205

مهندس ادب آوازه

108

اهميت جوشكاري در سازه هاي فلزي و رفتار سازه در زلزله

NY - 206

مهندس ادب آوازه

109

جوشکاری تعمیری بازرسی مخازن تحت فشار

NY - 207

مهندس ادب آوازه

110

آیین نامه جوشکاری آرماتورهای فولادی

NY-208

مهندس ادب آوازه

111

آخرين دستاوردهاي جوش وآزمايشهاي غيرمخرب  درصنعت وساختمان

NY-209

مهندس ادب آوازه

112

بازرسی سازه های فولادی

NY-210

مهندس ادب آوازه

113

آشنائی با پمپ و کمپرسور

NY-211

مهندس نادری طهرانی

114

آشنایی با  Excel2003

NY-212

مهندس نازیلا ادب آوازه

115

اصول اجرایی PIPING

NY-213.1

NY-213.2

مهندس مجید شاطری

116

سمینار بازرسی جوش در ساختمان

NY - 214

مهندس ادب آوازه

117

تکنولوژی روشهای جوشکاری

NY - 215

مهندس ادب آوازه

118

کارگاه آموزشی آزمون تایید صلاحیت جوشکار

NY - 216

مهندس ادب آوازه

119

آشنایی با بازرسی رنگ و پوشش

NY - 217

مهندس زمانی

120

پوششهای حفاظتی لوله هاي زيرزميني

NY - 218

مهندس زمانی

121

آشنائی با استانداردهای صنعتی و نیروگاهی

NY - 219

مهندس ادب آوازه

122

کاربرد جوشکاری در صنعت و ساختمان

NY - 220

مهندس ادب آوازه

123

بازرسي فني عمومي

NY - 221

مهندس ادب آوازه - مهندس زمانی

124

آزمایشگاه غیرمخرب

NY - 222

مهندس ادب آوازه

125

آشنایی با استاندارد ملی ایران به شماره 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی

NY - 223

مهندس ادب آوازه

126

دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته ای استاندارد ملی 4231

NY - 224

مهندس ادب آوازه

127

جوشکاری پانل به روش SMAW

NY - 225

مهندس ادب آوازه

128

کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

NY - 226

مهندس روح ا... محمدی

129

اصول و مبانی حریق

NY - 227

مهندس روح ا... محمدی

130

لوله کشی صنعتی PIPING

NY - 228

مهندس مهران سرکارزاده

131

آشنایی با الزامات و ممیزی IWA2

NY - 229

مهندس شاهین فیاضی

132

آشنایی با الزامات و ممیری HSE-MS

NY - 230

مهندس منوچهر سلیمی

133 بازرسی لوله کشی گاز

NY - 231

مهندس اصغریان

134 آمادگی آزمون بازرسی ارشد جوش(سطح III) NY - 232 مهندس ادب آوازه
135 آشنایی با الزامات و ممیزی ISO  3834 NY - 233 مهندس شاهین فیاضی 
136 آشنایی با فرایندهای جوشکاری و معیار پذیرش جوش NY - 234 مهندس ادب آوازه
137 نقشه خوانی صنعتی NY - 235 مهندس غفوری
138 آشنایی با بازرسی جوش NY - 236 مهندس  ادب آوازه
139 اهمیت جوش، بازرسی و کنترل کیفیت در ساختمان NY - 237 مهندس  ادب آوازه
140 بازرسی و تعمیر مخازن تحت فشار برپایه استاندارد  API  510 NY - 238 مهندس  ادب آوازه
141 جوشكاري تعميری تجهیزات تحت فشار و لوله کشی NY - 239 مهندس ادب آوازه
142 روش های پیشرفته غیرمخرب  NY - 240 مهندس  ادب آوازه
143 نحوه تاييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي فني وبازرسی جوش  نمونه برداری  براساس  ویرایش جدید استاندارد 17020 NY - 241 مهندس پوری رحیم
144 بازرسی عمومی جوش NY - 242 مهندس  ادب آوازه
145 بازرسی فنی جرثقیل ها و لیفتینگ ها  مطابق استانداردهای بین المللی NY - 243 مهندس قناعي
146 جوشکاری قوسی تنگستنی GTAW ویژه آلیاژهای مس نیکل NY – 244 مهندس  ادب آوازه
147 بازرسی رنگ و پوشش سطح 1 و 2 NY – 245 مهندس زمانی
148 روش های جوشکاری، بازرسی و مستندسازی جوش در سازه های فولادی NY – 246 مهندس ادب آوازه
149 مخازن تحت فشار – بهره برداری NY – 247 مهندس ادب آوازه
150 بازرسی مخازن ذخیره (بهره برداری ) NY – 248 مهندس ادب آوازه
151 جوشكاري تعميری تجهیزات تحت فشار و آشنایی با الکترودها NY – 249 مهندس  ادب آوازه
152 ارگونومی NY – 250 مهندس سلیمی
153 ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار NY – 251 مهندس آقابابایی
154 اصول بهره برداری و آشنایی با پمپ ها NY – 252 مهندس غفوری
155 CRAINE  RIGGERY NY – 253 مهندس سلیمی
156 انتخاب مواد NY – 254 مهندس عسکری
157 بازرسی جوش NY – 255 مهندس  ادب آوازه
158 بازرسی جوش CWI – سطح 1 و 2 NY – 256 مهندس ادب آوازه
159 HSE –OFFICER NY – 257 مهندس سلیمی
160 شناخت و انتخاب الکترودها NY – 258 مهندس ادب آوازه
161 بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی  NY – 259 مهندس رحیم زمانی
162 بازرسی و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی 1 و 2 NY – 260 مهندس رحیم زمانی
163 فشرده بازرسی سازه های فولادی NY – 261 مهندس  ادب آوازه
164 جامع پایپینگ (PIPING) سطح یک NY – 262 مهندس رضا مرادی
165 کنترل کیفیت آماری (SPC) NY – 263 مهندس بابک مقصودیان
166 آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته NY – 264 مهندس عبدالوهاب ادب آوازه
167 IMS NY – 265 مهندس علیرضا احمدیان
168 اشتغال مهندسان درصنعت NY – 266 مهندس ادب آوازه
169 شنایی با استانداردهای بین المللی ASME و ASTM NY – 267 مهندس ادب آوازه
170 جوشكاري تعميری قطعات ریخته گری NY – 268 مهندس ادب آوازه
171 بازرسی ظروف تحت فشار در حین بهره برداری و تعمیرات و تغییرات NY – 269 مهندس ادب آوازه
172 مدیریت ارزیابی ریسک NY – 270 مهندس سلیمی
173 آشنایی با استاندارد IDS 600 NY – 271 مهندس رضوانی
 174 مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست سطح1 NY –272 مهندس رجبی
175   ایمنی نصب داربست  NY –273 مهندس نگهداری 
176  تست شیرهای اطمینان NY –274 مهندس الماسی
177 بازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب تجهیزات تفریحی طبق استانداردهای ملی NY –275 مهندس  کاووسی
178 آشنایی با الزامات استاندارد ملی 8987 –مهارت های اپراتوری تجهیزات شهربازی  NY – 276 مهندس  کاووسی
179 ممیزی و سرممیزی ISO  9001 : 2015 NY – 277 مهندس محمدی
180 فرایندها ، اتصالات و مواد مصرفی جوشکاری NY – 278 مهندس ادب آوازه
181 سرممیزی ISO  9001 : 2015 NY – 279 مهندس خانمحمدی خشویی
182 طراحی و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی (سوله) NY – 280 مهندس صدیق پور
183 ASME  SECTION  VIII NY – 281 مهندس ادب آوازه
184 کلیات، نصب و تعمیر نوار نقاله ها NY – 282 مهندس اسعد غفوری
185 آزمایش با مایع نافذ NY – 283 مهندس ادب آوازه
186 دوره فشرده بازرسی جوش CWI NY – 284 مهندس ادب آوازه
187 الزامات استاندارد ISO  9001 : 2015 NY – 285 مهندس خانمحمدی
188 دوره تنش زدایی (Stress  Relive) NY – 286 مهندس ادب آوازه
189 دوره آشنایی با استاندارد ISO  10004 NY – 287 دکتر باغبانی
190 دوره بازرسی مخازن تحت فشار برپایه ASME  SECTION  VIII – VIVISION 2 NY – 288 مهندس ادب آوازه
191 کارگاه  بازرسی جوش سازه های فلزی ساختمانی NY – 289 مهندس ادب آوازه
192 آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS NY - 290 دکتر باغبانی
193 الزامات مدیریت کیفیت جوش طبق استاندارد ایزو 3834 NY - 291 مهندس ادب آوازه
194 هماهنگ کننده جوشکاری NY - 292 مهندس ادب آوازه
195 اصول انبارداری پیشرفته

NY-293.1

NY-293.2

مهندس جانثار

مهندس صالحی

196 هیدروتست لوله‌کشی‌ها، ظروف تحت فشار و خطوط لوله انتقال گاز NY-294 مهندس ادب آوازه
197 طراحی سیستم های هیدرولیک NY-295 مهندس عفوری
198 تربیت هماهنگ کننده جوشکاری  استاندارد 14731 –3834 ISO NY-296 مهندس ادب آوازه
199 تخمین عدم قطعیت اندازه گیری براساس GUM  & EUM NY-297 مهندس مهدی نبی
200 سازه های فولادی با جوش‌های مقاوم به زلزله NY-298 مهندس ادب آوازه
201 تایید صلاحیت جوش و جوشکار برپایه استاندارد  AWS D1.1 NY-299 مهندس ادب آوازه
202 فناوری بازرسی جوش NY-300 مهندس ادب آوازه
203 کنترل کیفیت جوش پروژه های صنعتی NY-301 مهندس ادب آوازه
204 بازرسی کالاهای مکانیک در حوزه نفت و گاز NY-302 مهندس ارژنگ حمدالله زاده
205 تلرانس ها و انطباقات NY-303 مهندس خطیب زاده
206 اصول نقشه خوانی PIPING NY-304 مهندس اسعد غفوری
207 سیستم مدیریت HSE (HSE-MS) NY-305 مهندس منوچهر سلیمی
208 مواد و فرایندهای تولید NY-306 مهندس خطیب زاده
209 اصول طراحی سیستم های لوله کشی NY-307 مهندس اسعد غفوری
210 پرمیت ptw NY-308 مهندس منوچهر سلیمی
211 HSEms پیشرفته NY-309 مهندس منوچهر سلیمی
212 HSEms افسری NY-310 مهندس منوچهر سلیمی
213 آشنایی با اصول و مبانی خوردگی NY-311 مهندس علی جلایی
214 آشنایی با سیستم‌های حفاظت کاتدی NY-312 مهندس علی جلایی
215 بازرسی، تعمیر، تعویض و بازسازی مخازن ذخیره در بهره برداریبرپایه استاندارد API 653 NY-313 مهندس حسین اصغریان
216 اصول طراحی نوار نقاله ها NY-314 مهندس اسعد غفوری