خطوط لوله

خطوط لوله نفت و گاز

mf6K8l4 خدمات بازرسي فني ساخت و نصب سازه هاي فلزي، مخازن ذخيره، سيستمهاي لوله كشي صنعتي و خطوط لوله و انتقال گازهاي همراه – پروژه بينك(استان بوشهر)

mf6K8l4 بازرسی خطوط لوله کشی پتروشیمی آرمان سپاهان

 خطوط لوله آب

mf6K8l4بازرسي فني خطوط لوله طرح آبرساني اراضي عمان ساماني، خطوط لوله آبرساني دشتك – آليكوه استان چهارمحال و بختياري

mf6K8l4 بازرسي فني خط لوله انتقال آب چشمه لنگان به اراضي فريدونشهر(اصفهان)

mf6K8l4 بازرسي فني خط لوله انتقال آب شهر هيدوج از توابع شهرستان سراوان(سيستان و بلوچستان)

mf6K8l4 بازرسي فني و NDT خط لوله انتقال آب تونل سوم کوهرنگ به چشمه مروارید (استان چهارمحال و بختیاری)

mf6K8l4 بازرسی فنی و NDT خط لوله انتقال آب از کوهرنگ به شهرکرد(استان چهارمحال و بختیاری)

mf6K8l4 رادیوگرافی خط انتقال آب از سد کوچری به قم(استان قم)

mf6K8l4 خدمات NDT خط انتقال آب طرح مسکن مهر شهرستان زاهدان

mf6K8l4 خدمات NDT خط انتقال آب طرح مسکن شهرستان سبزوار

mf6K8l4 بازرسی خط انتقال آبرساني نايين انارك به طول 37KM (آب منطقه اي اصفهان)

mf6K8l4 بازرسی خط لوله آتش نشانی فرودگاه کیش

mf6K8l4 بازرسی خط لوله انتقال پساب تصفیه خانه جنوب به پالایشگاه نفت تهران  

mf6K8l4 بازرسی خط لوله چیلر فرودگاه کیش 

mf6K8l4 بازرسی تحویل لوله، بازرسی تمام مراحل پوشش لوله و بازرسی جوش پروژه خط لوله فاضلاب تهران به پالایشگاه تهران

خطوط لوله