پتروشیمی

mf6K8l4 كنترل كيفيت پروژه الفين نهم – پتروشيمي پارس - آريا ساسول(بندر عسلويه) QA/QC

mf6K8l4 كنترل كيفيت و انجام آزمايشهاي NDT شركت پتروشيمي رجال – ماهشهر

mf6K8l4 بازرسي فني سايت و كالاي ساخت داخل پروژه آروماتيك4 پتروشيمي برزويه (بندر عسلويه)

mf6K8l4 كنترل كيفيت پروژه نصب مكانيكي طرح آمونياك سوم – پتروشيمي رازي – ماهشهر

mf6K8l4 بازرسي فني ساخت اسكلت فلزي – پروژه پتروشيمي برزويه- شركت متك

mf6K8l4 بازرسي فني ساخت اسكلت فلزي – پروژه پتروشيمي برزويه -شركت آذر فلزان

mf6K8l4 بازرسي فني ساخت اسكلت فلزي – پروژه پتروشيمي برزويه -شركت مفيد سپاهان

mf6K8l4 بازرسي فني ساخت اسكلت فلزي – پروژه پتروشيمي برزويه -شركت طيف سپاهان

mf6K8l4 بازرسي فني ساخت اسكلت فلزي – پروژه پتروشيمي برزويه -شركت ماشين سازي لرستان

mf6K8l4 بازرسي فني ساخت كوره هاي پتروشيمي برزويه - شركت ميلاد

mf6K8l4 كنترل كيفي پتروشيمي مرواريد – پروژه الفين پنجم (عسلويه)

mf6K8l4 کنترل کیفی سوله واحد نمک زدایی بی بی حکیمه گچساران

mf6K8l4 بازرسی فنی ساخت تجهیزات توسعه پتروشیمی اراک در ماشین سازی تقطیران کاشان

mf6K8l4 بازرسي فني ساخت مخازن پسمان مايع شركت كالاي الكتريك

mf6K8l4 نظارت بر میترهای خط لوله اتیلن غرب پتروشیمی کاویان

mf6K8l4 انجام آزمایشات ذرات مغناطیسی، پرتونگاری، رادیوگرافی و خدمات کنترل کیفیت و تضمین کیفیت پروژه ساخت و نصب مکانیکال الفین پنجم پتروشیمی مروارید

mf6K8l4 بازرسی فنی ساخت مخازن تحت فشار توسعه پالایشگاه اراک در اصفهان و اراک

mf6K8l4 بازرسی فنی دیگ های بخار شرکت صنایع شیمیایی اصفهان

پتروشیمی
پتروشیمی
پتروشیمی
پتروشیمی
پتروشیمی
پتروشیمی
پتروشیمی