گواهینامه تضمین یا تایید پروژه ها

از نمونه گواهینامه تضمین یا تایید صادر شده برای شرکتها و یا مراکز معتبر می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

mf6K8l4 واحد تولید بنزین سازی پالایشگاه ترکمنباشی

mf6K8l4 اسکلت فلزی ساختمان 8 طبقه آقای بیرجندی

mf6K8l4 اسکلت فلزی ساختمان 4 طبقه آقای مهندس مصطفوی

mf6K8l4 اسکلت فلزی ساختمان 5طبقه آقای گنج دانش

mf6K8l4 اسکلت فلزی ساختمان5طبقه بانک پارسیان شهرکرد

mf6K8l4 اسکلت فلزی سوله ورزشگاه خواهران دانشگاه اصفهان

mf6K8l4 اسکلت فلزی ساختمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

mf6K8l4 اسکلت فلزی ساختمان مرکز آموزش نیروگاه اتمی بوشهر

mf6K8l4 اسکلت فلزی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

mf6K8l4 مرکز اموزش قدس سنندج

mf6K8l4 دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

mf6K8l4 اسکلت فلزی دانشگاه آزاد پونک - تهران

mf6K8l4 اسکلت فلزی پروژه دیوان محاسبات اداری استان گیلان(شهرستان رشت)

mf6K8l4 اسکلت فلزی پروژه ساختمان اداری استاندارد شهرستان رودبار

mf6K8l4 اسکلت فلزی پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان خمام

mf6K8l4 اسکلت فلزی پروژه سوله ورزشی سلیماندراب رشت 

mf6K8l4 اسکلت فلزی ساختمان اسماعیلی