گواهینامه مخازن تحت فشار

  مخازن تحت فشار مشروحه زیر در مراحل ساخت یا نصب یا بهره برداری بازرسی فنی شده و تعداد 695 گواهینامه صادر گردیده است.

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایش مخزن هوای فشرده صنایع چینی زرین ایران

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت یک دستگاه مخزن هوای فشرده- شرکت آبنوس(در کارخانه آسا گروپ)

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی وضخامت سنجی مخزن ذخیره هوای فشرده در شرکت آتی لوله سپاهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایشات مخزن ذخیره کلر مایع در شرکت نیروکلر

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی وآزمایشات مخزن نیتروژن در شرکت نیروکلر

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایشات مخزن هوای ابزار دقیق

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی وآزمایشات مخزن هوای فشرده

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایشات مخزن ذخیره هوای پروسس

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی مراحل ساخت و نصب مخزن ذخیره آب 400 متر مکعبی مس سرچشمه

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایش مخزن تحت فشار آمونیاک در شرکت زمزم اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن هوای فشرده در شرکت کیمیا جاوید

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن هوای فشرده در شرکت اصفهان چالاک

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی مخزن تحت فشار در شرکت ماشین سازی وگازکربنیک شهرکرد

mf6K8l4 ضخامت سنجي مخزن ذخيره هوا در شرکت يم

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن ذخيره هواي فشرده در شرکت آذين لوله

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن ذخيره هواي فشرده در شرکت آتي لوله سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هواي فشرده در شرکت آتي قطعه سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار در شرکت آسا گروپ

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت سپهر پليمراسپادانا

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت مونا پليمر اسپادانا

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت آتي سازان كاشانه

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هليوم در شركت آروين فراز ايليا

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت دنيا پليمر

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت رسانور سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هواي فشرده در شركت بديع گستران

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن در شركت نفت كاو ژرف(اهواز)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن حمل گاز اتيلن اكسايد در شركت ايمن تاش سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن پسمان مايع براي شركت كالاي الكتريك

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت و نصب سازه هاي فلزي پروژه بانك رفاه كارگران شعبه نقاب مشهد

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن حمل گاز اتيلن اكسايد در شركت اصفهان كوپليمر

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایش دیگ بخار در شرکت احسان شیمی استهبان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن بخار اتوکلاو آزمایشگاهی در شرکت فراز مهر اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و ضخامت سنجی مخزن ذخیره هوا در شرکت ایران ذوب

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی دوره ای مخزن تحت فشار در شرکت ریسندگی و بافندگی نوربافت

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن تحت فشار - شرکت پویا بخار اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن ذخیره در شرکت پویا بخار اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی دوره ای مخزن هوای فشرده - شرکت مهرتاش سپاهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی دوره ای و ضخامت سنجی مخزن هوای فشرده - نیکان صنعت نما گستر

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار ايراسيراتور كمپرسور گروه انتخاب

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار آب شركت هوا نويد پيشتاز

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار هوا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار هوا در شرکت ایران اسپیرال

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هوای فشرده ساکشن در شرکت ایران اسپیرال

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هوای فشرده در شرکت سپاهان مرغ

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن ذخیره CO2 شرکت ریخته گری اصفهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا شرکت ریخته گری اصفهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن ذخیره CO2 شرکت صنعت گاز خاص

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن ذخیره CO2 شرکت شیرخشک نوزاد پگاه

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن  تحت فشار هوا شرکت واحد اتوبسرانی اصفهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن هوای فشرده شرکت حایر آسا(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن وکیوم شرکت حایرآسا(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن نیتروژن شرکت حایرآسا(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای یک دستگاه مخزنNitrogen-Oil

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن هوای فشرده شرکت حایر تهران(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا(شرکت کیمیا جاوید)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا شرکت پارس رهاورد آتیه سازان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا شرکت یم

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن هوای فشرده ساختمان میرآل(گروه صنعتی انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجی مخزن هوای فشرده ابزار دقیق (پارس اکسید شکوهیه پرتوقم)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن فلزی ذخیره آب آشامیدنی داروسازی فارابی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن سوخت روزانه گازوییل داروسازی فارابی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن ذخیره گازوییل داروسازی فارابی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار بخار شرکت ایفا فراز 

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار شرکت سروش صنعت اسپادانا 

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هوای فشرده شرکت صا ایران

 مخازن تحت فشار مشروحه زیر در مراحل ساخت یا نصب یا بهره برداری بازرسی فنی شده و تعداد 352 گواهینامه صادر گردیده است.

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایش مخزن هوای فشرده صنایع چینی زرین ایران

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت یک دستگاه مخزن هوای فشرده- شرکت آبنوس(در کارخانه آسا گروپ)

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی وضخامت سنجی مخزن ذخیره هوای فشرده در شرکت آتی لوله سپاهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایشات مخزن ذخیره کلر مایع در شرکت نیروکلر

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی وآزمایشات مخزن نیتروژن در شرکت نیروکلر

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایشات مخزن هوای ابزار دقیق

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی وآزمایشات مخزن هوای فشرده

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایشات مخزن ذخیره هوای پروسس

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی مراحل ساخت و نصب مخزن ذخیره آب 400 متر مکعبی مس سرچشمه

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایش مخزن تحت فشار آمونیاک در شرکت زمزم اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن هوای فشرده در شرکت کیمیا جاوید

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن هوای فشرده در شرکت اصفهان چالاک

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی مخزن تحت فشار در شرکت ماشین سازی وگازکربنیک شهرکرد

mf6K8l4 ضخامت سنجي مخزن ذخيره هوا در شرکت يم

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن ذخيره هواي فشرده در شرکت آذين لوله

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن ذخيره هواي فشرده در شرکت آتي لوله سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هواي فشرده در شرکت آتي قطعه سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار در شرکت آسا گروپ

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت سپهر پليمراسپادانا

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت مونا پليمر اسپادانا

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت آتي سازان كاشانه

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هليوم در شركت آروين فراز ايليا

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت دنيا پليمر

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجي مخزن هواي فشرده در شركت رسانور سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هواي فشرده در شركت بديع گستران

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن در شركت نفت كاو ژرف(اهواز)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن حمل گاز اتيلن اكسايد در شركت ايمن تاش سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن پسمان مايع براي شركت كالاي الكتريك

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت و نصب سازه هاي فلزي پروژه بانك رفاه كارگران شعبه نقاب مشهد

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن حمل گاز اتيلن اكسايد در شركت اصفهان كوپليمر

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و آزمایش دیگ بخار در شرکت احسان شیمی استهبان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن بخار اتوکلاو آزمایشگاهی در شرکت فراز مهر اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی و ضخامت سنجی مخزن ذخیره هوا در شرکت ایران ذوب

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی دوره ای مخزن تحت فشار در شرکت ریسندگی و بافندگی نوربافت

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن تحت فشار - شرکت پویا بخار اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی ساخت مخزن ذخیره در شرکت پویا بخار اصفهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی دوره ای مخزن هوای فشرده - شرکت مهرتاش سپاهان

mf6K8l4 گواهینامه بازرسی فنی دوره ای و ضخامت سنجی مخزن هوای فشرده - نیکان صنعت نما گستر

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار ايراسيراتور كمپرسور گروه انتخاب

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار آب شركت هوا نويد پيشتاز

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار هوا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار هوا در شرکت ایران اسپیرال

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هوای فشرده ساکشن در شرکت ایران اسپیرال

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هوای فشرده در شرکت سپاهان مرغ

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن ذخیره CO2 شرکت ریخته گری اصفهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا شرکت ریخته گری اصفهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن ذخیره CO2 شرکت صنعت گاز خاص

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن ذخیره CO2 شرکت شیرخشک نوزاد پگاه

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن  تحت فشار هوا شرکت واحد اتوبسرانی اصفهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن هوای فشرده شرکت حایر آسا(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن وکیوم شرکت حایرآسا(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن نیتروژن شرکت حایرآسا(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای یک دستگاه مخزنNitrogen-Oil

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن هوای فشرده شرکت حایر تهران(گروه انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا(شرکت کیمیا جاوید)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا شرکت پارس رهاورد آتیه سازان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن تحت فشار هوا شرکت یم

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني دوره ای مخزن هوای فشرده ساختمان میرآل(گروه صنعتی انتخاب)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني و ضخامت سنجی مخزن هوای فشرده ابزار دقیق (پارس اکسید شکوهیه پرتوقم)

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن فلزی ذخیره آب آشامیدنی داروسازی فارابی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن سوخت روزانه گازوییل داروسازی فارابی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني مخزن ذخیره گازوییل داروسازی فارابی

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار بخار شرکت ایفا فراز 

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن تحت فشار شرکت سروش صنعت اسپادانا 

mf6K8l4 گواهينامه بازرسي فني ساخت مخزن هوای فشرده شرکت صا ایران

mf6K8l4 بازرسی اورهال از واحد قیر و آسفالت شرکت نفت جی

mf6K8l4 بازرسی دوره ای مخزن تحت فشار اکسیژن و نیتروژن شرکت توسعه گاز

mf6K8l4 بازرسی از تعمیرات مخزن ذخیره2057 شرکت نفت جی

mf6K8l4 بازرسی ساخت مخزن تحت فشار هوا عرصه بخار آرمن

mf6K8l4 بازرسی دوره ای مخزن تحت فشار حمل اتیلن اکساید اصفهان کو پلیمر

mf6K8l4 بازرسی ساخت 15 عدد مخزن  تحت فشار هوا فیدار تجهیز آکام

mf6K8l4 بازرسی دوره ای دیگ بخار پیمان صنعت

mf6K8l4 بازرسی دوره ای مخزن تحت فشار شرکت گل نثار

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای مخازن تحت فشار شرکت کوپلیمر

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای مخازن تحت فشار شرکت به کوش

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای مخازن تحت فشار شرکت گهر روش سیرجان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای هوای فشرده و Co2 شرکت ایران ذوب

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی هیدرواستاتیک مخازن تحت فشار شرکت ماشین سازی ظریف مصور

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی مخازن کرایوژنیک شرکت زمهریر

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای مخازن تحت فشار صنایع شیمیایی اصفهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای مخازن تحت فشار شرکت ولکان صنعت سپاهان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای مخازن دفنی شرکت انرژی دانا

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای مخازن تحت فشار شرکت بهکوش

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای هوای فشرده شرکت پلیمری ارمغان

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای هوای فشرده شرکت شمیم بهاران

mf6K8l4 گواهينامه بازرسی فنی دوره ای هوای فشرده الیاف سپاهان بهکوش